HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

11. února 2021, vzpomínka na Jaromíra Černého

V letošním roce uplyne devět let od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která se ovšem vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 odehraje bez účasti veřejnosti.

14. ledna 2021, 20.30, virtuální setkání členů týmu Musica Rudolphina

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 se od 20.30 uskuteční v aplikaci ZOOM již třetí pracovní virtuální setkání členů týmu Musica Rudolphina. Hlavními řečníky budou Mgr. Hana Studeničová, Ph.D. a Mgr. Jan Bilwachs.

podzim 2020, výzkumné centrum Musica Rudolphina získalo právní subjektivitu

V závěru roku 2020 získalo výzkumné centrum Musica Rudolphina právní subjektivitu a stalo se zapsaným spolkem. Tato formální změna přispěje k jeho dalšímu mnohostrannému rozvoji a umožní jednodušší komunikaci se státní správou a ostatními orgány veřejné moci.

12. září 2020, 17.00, Slaný, Kostel sv. Gotharda

V děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném proběhne v rámci Dne památek dne 12. září 2020 od 17.00 hodin koncert k 400. výročí bitvy na Bílé Hoře a úmrtí Charlese Luythona. V interpretaci souboru Dyškanti vedeném Martinem Horynou zazní Missa quodlibetica Charlese Luythona a moteta skladatelů rudolfínských Čech. Koncert doprovází malá výstava, jejíž součástí bude i originální tisk Liber I. missarum (Praha, 1609) Charlese Luythona. Koncert slovem provází  Petr Daněk a Jan Čečrdle. Při této příležitosti bude vydána informativní publikace Památky Slaného a Slánska č. 20, Hudební tisky z rudolfínské doby.

30. července - 2. srpna 2020, Arcibiskupský palác v Praze, mezinárodní sympozium The "Luython Year" Conference

V srpnu letošního roku si připomínáme 400 let od smrti varhaníka a skladatele císaře Rudolfa II. Carla Luythona (1557/58–1620). Za tímto účelem proběhne ve dnech 30.7.-2.8.2020 v sále kardinála Berana na Hradčanském náměstí v Praze mezinárodní vědecké sympozium věnované životu a dílu tohoto významného umělce, pořádané Ústavem hudební vědy FF UK ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě, Arcibiskupstvím pražským a Metropolitní kapitulou u sv. Víta pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Český hudební fond. Podrobný program sympozia je k nahlédnutí zde.

29. února 2020, uzávěrka přihlášek na mezinárodní sympozium The "Luython Year" Conference

V srpnu 2020 si připomínáme 400 let od smrti skladatele a varhaníka císaře Rudolfa II. – Carla Luythona (1557/58–1620). Toto významné výročí je výjimečnou a neopakovatelnou příležitostí k připomenutí této pozoruhodné, leč přehlížené umělecké osobnosti, která žila na křižovatce vícera kulturních prostředí, překlenovala rozdíly mezi dvorským a městským prostředím a horlivě posunovala hranice dobových hudebních konvencí. Za tímto účelem pořádá výzkumné centrum Musica Rudolphina třídenní mezinárodní vědecké sympozium, jehož účastníci se budou věnovat důkladné revizi Luythonova života a díla z mnoha perspektiv a zasadí je nejen do kontextu samotného rudolfínského císařského dvora, ale také do širokých souvislostí hudební kultury pozdně renesančních Čech a Evropy. Cílem sympozia je shromáždění nejnovějších vědeckých poznatků k danému tématu, jejich kritická analýza formou věcné diskuse a otevření nových horizontů ke stimulaci dalšího bádání. Sympozium se bude konat ve dnech 30. července – 2. srpna 2020 v Praze. Text vyhlášení zde.

11. února 2020, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

V letošním roce uplyne osm let od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne v úterý 11. února 2020 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

leden 2020,
vánoční a novoroční koncerty souboru Dyškanti


Mužští členové souboru Dyškanti zpívali na Štědrý den 24. prosince 2019 na půlnoční mši v kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích anonymní pastorely z poloviny 18. stol. z františkánského konventu v Bechyni a duchovní koncerty Lodovica Viadany, na varhany doprovázel Martin Horyna. Tříkrálové a novoroční koncerty kompletního souboru Dyškanti byly dva: 6. ledna 2020 v 18 hodin, benefice pro kostel Sv. Rodiny v Českých Budějovicích; 12. ledna 2020 v 17 hodin, Kvítkovice u Českých Budějovic, kaple. Na programu se objevily tříkrálové nešpory v hudbě rudolfínských skladatelů, vánoce a Nový rok v hudbě středověku a renesance (Demantius, Handl-Gallus, Morales, Mouton, Stoltzer, Hecyrus, Zallamella ad.).

14. prosince 2019, rozhovor v Lidových novinách o vánočních koledách

Lidové noviny přinesly v sobotu 14. prosince obsáhlý rozhovor s Petrem Daňkem o tradici vánočních koled. Více zde.

listopad 2019, recenze Jana Kouby na vydání faksimile Jana Blahoslava

Třetí číslo periodika Czech Music Quarterly přineslo i recenzi Jana Kouby na vydání faksimilované edice tisku Jana Blahoslava Musica (1569). Více zde.

20. listopadu 2019, 17.00, Brno, kostel sv. Rodiny, Koncert z děl J. G. Rheinbergera, Felixe Mendelssohna a Nicolause Zangia

Sborová díla Rheinbergera a Mendelssohna, renesanční moteta lichtenštejnského kapelníka Nicolause Zangia a Rheinbergerovy duchovní zpěvy v podání barytonisty Romana Hozy a varhaníka Ondřeje Múčky.

14. listopadu 2019, 17.00, přednáška Petra Daňka ve Vlastivědném muzeu ve Slaném: Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století

Přednáška bude věnována třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami. Více zde.

9. listopadu 2019, 18.00, Ostrava-Zábřeh, kostel sv. Ducha Missa Super Undique flammatis Jacoba Handla Galla a chorál ze svatojakubského graduálu 1493

Ensemble Versus spolu se souborem Capella Ornamentata uvede kompletní ordinarium Jacoba Handla Galla, využívající jako předlohu autorovo moteto k poctě tehdy nově zvoleného olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k výjimečné události má Handlovo moteto i mše nejen výjimečný počet sedmi hlasů, ale i výjimečnou kvalitu a krásu. Renesanční polyfonii a intrády doplní chorální zpěvy z graduálu svatojakubské farnosti v Brně (1493).

4. listopadu 2019, v rozhlasovém pořadu Reflexe s Ditou Hradeckou diskutují Markéta Cukrová, Petra Matějová, Petr Daněk a Václav Luks

Stará hudba u nás vzkvétá, mohlo by se zdát, když čteme jména českých souborů barokní hudby a sólistů na programech velkých světových festivalů a prestižních koncertních sálů. Je tomu tak? Dohnali jsme již západní Evropu? Co potřebuje autentická interpretace pro svůj rozvoj - chybí nám například vysoké učiliště s katedrou staré hudby? Jak se špičkové soubory vyrovnávají s finanční nejistotou v podobě grantového systému? Tyto a další otázky byly námětem diskuse, kterou vedla Dita Hradecká s osobnostmi, které se na této scéně pohybují, mají ale značný přesah a zajímavé postřehy. Zvukový záznam zde.

4. listopadu 2019, 20.00, Brno, Červený kostel Missa Super Undique flammatis Jacoba Handla Galla a chorál ze svatojakubského graduálu 1493

Ensemble Versus spolu se souborem Capella Ornamentata uvede kompletní ordinarium Jacoba Handla Galla, využívající jako předlohu autorovo moteto k poctě tehdy nově zvoleného olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k výjimečné události má Handlovo moteto i mše nejen výjimečný počet sedmi hlasů, ale i výjimečnou kvalitu a krásu. Renesanční polyfonii a intrády doplní chorální zpěvy z graduálu svatojakubské farnosti v Brně (1493).

říjen 2019, studie o Janu Campanovi a jeho vztahu k hudbě v periodiku Hudební věda

Periodikum Hudební věda, č. 2/2019 přineslo studii Marty Vaculínové a Petra Daňka s názvem Amicus immusicus. A Study on the Tradition of the Idea of Jan Campanus as a Composer. Text srov. zde. Česká verze  bude k dohledání na www.hudebniveda.cz.

říjen 2019, pokračování seriálu Být muzikologem v Čechách v časopise Harmonie

Periodikum Harmonie otisklo ve svém říjnovém čísle pokračování seriálu sebereflexí muzikologů nazvaném Být muzikologem v Čechách. Tentokrát šlo o portrét Jana Vičara. Text zde.

22. října 2019, prvá přednáška v cyklu Dialogo della musica

Přednáškou Martina Horyny zahajuje oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v.v.i. cyklus přednášek Dialogo della musica. Podrobnosti naleznete zde.

19. října 2019, 17.00, Vídeň, kostel Maria am Gestade, Missa Super Undique flammatis Jacoba Handla Galla a chorál ze svatojakubského graduálu 1493

Ensemble Versus spolu se souborem Capella Ornamentata uvede kompletní ordinarium Jacoba Handla Galla, využívající jako předlohu autorovo moteto k poctě tehdy nově zvoleného olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k výjimečné události má Handlovo moteto i mše nejen výjimečný počet sedmi hlasů, ale i výjimečnou kvalitu a krásu. Renesanční polyfonii a intrády doplní chorální zpěvy z graduálu svatojakubské farnosti v Brně (1493).

17. října 2019, 18.00, Brno, kaple Káznice, Renesanční polyfonie při mši v kapli Káznice na Cejlu

V rámci festivalu Faktor K slouží P. Jan Hanák v kapli Káznice mši svatou, při níž Ensemble Versus provede části z Handlovy mše Super Undique flammatis a další renesanční moteta.

13. října 2019, 17.00, Brno, kostel sv. Jakuba, Renesanční moteta pro 6 až 24 hlasů

Skladby Jacoba Handla Galla, Leonharda Lechnera a Orlanda di Lasso. Soubory Societas Incognitorum, Octopus Vocalis, Castello in Aria, Illegal consort, Svatomichalská gregoriánská schola a Ensemble Versus. Řídí Eduard Tomaštík. Unikátní pokus o vzkříšení pozapomenutého repertoáru. Ačkoli Jacob Handl Gallus ubezpečuje v předmluvě své sbírky kantory, že není tak obtížné provést jeho skladby pro více hlasů (protože lze přece využít různých nástrojů a především těch, které jsou schopné vícehlasé hry), k pokusu rozeznít takto chrám sv. Jakuba v Brně je nezbytné, aby své síly spojilo více souborů. Koncert navazuje na odpolední dílnu v sobotu 12. 10. 2019, v jejímž rámci se přímo už v chrámovém prostoru budou připravovat vybraná díla. Jednotlivé sbory a soubory také přispějí ukázkami z vlastního repertoáru. Vedle sebe tak zazní jednohlasý chorální zpěv, instrumentální kusy přelomu renesance a baroka i tehdy velmi oblíbená vícesborovost, v našem nastudování propojující hlasy i nástroje: přibližně 35 zpěváků, varhanní positiv, cembalo, cinky, trombón a soubor viol da gamba.

Vícesborové skladby programu

Jacob Handl Gallus: Cantate Domino a 24
Leonhard Lechner: Laudate Dominum a 15
Jacob Handl Gallus: Sapientiam omnium a 12
Orlando di Lasso: Magnificat II toni a 6 alternatim
Jacob Handl Gallus: Laudate Dominum in sanctis ejus a 24

11. října 2019, 20.00, koncert souboru Dyškanti na festivalu Hudba zemí Koruny české

Soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny srdečně zve na koncert s názvem Stará a nová hudba ve Franusově kancionálu, který se uskuteční v pražském kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle.

6. října 2019, 18.30, koncert souboru Dyškanti na festivalu Svatováclavské slavnosti

Soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny srdečně zve na koncert s hudbou 15. a 16. století s názvem Hudební alchymisté císaře Rudolfa II. - od Codexu Speciálník k polyfonní hudbě rudolfínské doby, který se uskuteční v kostele sv. Františka z Assisi (Praha-Chodov).

25. září 2019, přednáška Štěpána Váchy Pitoreskní motiv rotundy v tvorbě Roelanda Saveryho

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. pořádá 25. září 2019 od 16.30 hodin v Husově ulici přednášku Štěpána Váchy o rudolfínském malíři Roelandu Saverym. Více zde.

srpen 2019, pokračování seriálu Být muzikologem v Čechách v časopise Harmonie

Srpnové číslo periodika Harmonie přineslo mj. i muzikologickou sebereflexi Evy Velické v rámci seriálu Být muzikologem v Čechách, kterou připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text najdete zde.

24. srpna 2019, koncert souboru Dyškanti na festivalu Theatrum Kuks

V sobotu 24. srpna 2019 proběhl v rámci festivalu Theatrum Kuks koncert, na kterém byla provedena hudba z nejstaršího královéhradeckého hudebního tisku – notové přílohy ke knížce německých duchovních výkladů a modliteb Schatz-Kasten voller Clainodien (Podkladnice plná klenotů) z roku 1618. Přílohu se zpěvy pro jeden až pět hlasů připojil tiskař Martin Kleinwechter, vesměs se jedná o písně známé v kulturním okruhu luterské reformace. Texty se obsahově váží na tématiku přípravy na odchod ze života. Program věnovaný širším společenským a hudebním souvislostem v českoněmeckém prostoru přelomu 16. a 17. století provedl soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny.

červenec 2019, pokračování seriálu Být muzikologem v Čechách v časopise Harmonie

Červencové číslo periodika Harmonie přineslo mj. i muzikologickou sebereflexi Vlasty Reittererové v rámci seriálu Být muzikologem v Čechách, kterou připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text najdete zde.

3. - 6. července 2019, aktivní účast členů týmu Musica Rudolphina na 47. mezinárodní konferenci MedRen

Ve dnech 3.- 6. července 2019 se čeští i zahraniční členové týmu Musica Rudolphina aktivně zúčastnili 47. mezinárodní konference MedRen ve švýcarské Basileji. V samostatné sekci s názvem Matters and Materialities in Music of the Habsburg Court and the Czech Lands vystoupili Jiří K. Kroupa («Qui operatus est mihi?» Some new insights in Vaet's motet dedicated to Maximilian II in 1560), Jan Bilwachs (Musik in Egerland aus dem Gesichtspunkt der überlieferten Musiksammlungen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts) a Jan Baťa (« La musique rare et singulière… » Musical Accompaniment of the Festivities of the Order of the Golden Fleece in Prague (1585) in Light of a Newly-Discovered Document). Christian Thomas Leitmeir se tentokrát věnoval medievistickému tématu (Compilation and Adaptation: How “Dominican” is Hieronymus de Moravia’s Tractatus de Musica?).

6. června 2019, rudolfínská tematika v rámci Mezinárodního dne archivů

Ve čtvrtek 6. června 2019 se ve Státním okresním archivu Příbram uskuteční přednáška s názvem Rudolf II. a Příbram, během níž budou vystaveny archiválie z rudolfínské doby včetně originálu privilegia Rudolfa II. z 20. listopadu 1579, kterým povýšil Příbram na královské horní město. Více informací zde.

červen 2019, vzpomínka Stanislava Bohadla v periodiku Harmonie

Seriál Být muzikologem v Čechách pokračuje v červnovém čísle periodika Harmonie vzpomínkou prof. Stanislava Bohadla. Text najdete zde.

květen 2019, pokračování seriálu Být muzikologem v Čechách v časopise Harmonie

Květnové číslo periodika Harmonie přineslo mj. i muzikologickou sebereflexi Jiřího Tichoty v rámci seriálu Být muzikologem v Čechách, kterou připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text najdete zde.

květen 2019, nakladatelství Bärenreiter Praha vydalo novou edici sbírky písní Adama Michny z Otradovic Loutna česká (1653)

Nová edice zahrnuje vedle písní cyklu i rekonstrukci instrumentálních ritornelů a vychází z podoby původního vydání Michnova díla v rozvržení hlasů a celkové úpravě.  Komplet obsahuje partituru, particello, instrumentální hlasy, komentář a edici textu. Editory jsou Petr Daněk, Adam Viktora a Tereza Daňková. Realizace generálního basu se ujal Pablo Kornfeld a notosazby Libor Mašek. Více inormací zde.

17. května 2019, 19.00, koncert Středověká varhanní hudba z Národního muzea

Nenápadný papírový list ze sbírek Knihovny Národního muzea skrýval neobyčejnou památku – zápis varhanní hudby ze 14. století. Edice památky nedávno vyšla v časopisu Českého muzea hudby Musicalia. Během koncertu/prezentace, jenž se uskuteční v pátek 17. května 2019 v 19.00 v Českém muzeu hudby v Praze zazní tato hudba v digitálně rekonstruovaném zvuku středověkých varhan zároveň s okruhem dalších skladeb reprezentujících hudební kulturu střední Evropy v pozdním středověku. Zpívají členové souboru Dyškanti (České Budějovice) a Stanislav Předota jako host. Na varhany hraje a skladby komentuje editor zlomku Martin Horyna.

duben 2019, vzpomínka Jana Kouby v periodiku Harmonie

V dubnovém čísle periodika Harmonie vyšla vzpomínka Jana Kouby "Muzikologem za komunistů". Celý článek zde.

březen 2019, nové dvojčíslo bulletinu Studia Rudolphina

Vyšlo dvojčíslo Studia Rudolphina 17–18 (2018), bulletinu Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. Více zde

březen 2019, výstava k 500. výročí úmrtí císaře Maximiliana I. Habsburského

Österreichische Nationalbibliothek Wien pořádá od 15. března 2019 mimořádnou výstavu k pětistému výročí úmrtí císaře Maximiliana I. s názvem Kaiser Maximilan I. Ein grosser Habsburger. Výstava, která je umístěna do tzv. Prunksaalu Rakouské národní knihovny, představuje devadesát předmětů, které dokumentují život a působení císaře. K vidění je i řada dobových rukopisů, tisků a také portrét, který vytvořil Albrecht Dürer. Více informací zde.

březen 2019, muzikologická sebereflexe Jiřího Zahrádky v periodiku Harmonie

V březnovém čísle periodika Harmonie vyšla muzikologická sebereflexe Jiřího Zahrádky "Muzikolog? Spíše si připadám jako dělník vědy!". Celý článek zde.

březen 2019, Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení

Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pozici vedoucího odboru starých tisků. Plné znění najdete zde.

20. února 2019, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

V letošním roce uplyne sedm let od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne ve středu 20. února 2019 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

únor 2019, vydání edice skladeb s texty Kašpara Kropáče

Nakladatelství Koniasch Latin Press vydalo v ediční řadě Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae svazek Cropaciana. Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata 1560-1562, které přinášejí kompozice dvorských skladatelů Jacobuse Vaeta, Michaela Des Buissonse a Christiana Hollandera, které vznikly na texty českého humanistického básníka Kašpara Kropáče. Editory tohoto svazku jsou Marta Vaculínová a Petr Daněk.

17. února 2019, 18.00, hudební nešpory souboru Ensemble Versus

V neděli 17. února 2019 proběhnou v Blahoslavově domě v Brně hudební nešpory souboru Ensemble Versus. Na programu bude duchovní hudba kolem roku 1600 (Gesualdo, Handl Gallus, Lechner, Nucius, Zangius, Lasso).

únor 2019, pokračování seriálu o české muzikologii v periodiku Harmonie

Únorové číslo časopisu Harmonie přineslo muzikologickou sebereflexi Martina Horyny. Celý článek zde.

leden 2019, edice středověké varhanní tabulatury

V posledním čísle časopisu Českého muzea hudby Musicalia (č. 1-2/2018) vyšel článek Martina Horyny Středověká varhanní tabulatura na rukopisném zlomku z Knihovny národního muzea. Poškozený papírový list vyndaný neznámo kdy z vazby neznámé knihy obsahuje zápisy dvou liturgických skladeb pro varhany ze samých počátků notačně zachycené hudby pro klávesové nástroje, pravděpodobně ještě z doby před rokem 1400. Rozsahem nevelký, ale významem těžko docenitelný nález posouvá podstatně naše znalosti o charakteru varhanní hudby ve středověku. Autor připravuje ještě rozsáhlejší práci věnovanou širším otázkám, které zlomek otvírá. 

leden 2019, seriál o české muzikologii v periodiku Harmonie

V časopise Harmonie začal od ledna 2019 vycházet seriál věnovaný české muzikologii, který vychází ze vzpomínek představitelů oboru. Jmenuje se Být muzikologem v Čechách a v jednotlivých číslech bude v tomto roce prezentovat vybrané české muzikology prostřednictvím jejich sebereflexí. V lednovém čísle byl příspěvek věnován prof. Jiřímu Sehnalovi, únorové číslo představí doc. Martina Horynu.

leden 2019, vznik nového muzikologického pracoviště v rámci Akademie věd ČR, v.v.i.

Ústav dějin umění Akademi věd ČR, v.v.i. zřídil k 1. lednu 2019 nové muzikologické pracoviště. Jeho vedením byl pověřen Roman Dykast. Vědeckými pracovníky se stali i Martin Horyna a Petr Daněk, členové centra Musica Rudolphina.

prosinec 2018, neznámý exemplář Luythonova tisku Liber I. Missarum (1609)

Ve Vědecké knihovně v Olomouci byl dohledán doposud neregistrovaný exemplář tisku Charlese Luythona Liber I. Missarum, (Praha: Nicolaus Strauss, 1609). Tisk je sice poničený, řada stran byla někdy v minulosti vytržena, zachovány jsou ale původní desky a vpisy, které potvrzují využívání tohoto díla i v dalších staletích. Exemplář pochází z Olomouce. Vědecká knihovna v Olomouci tak disponuje dvěma exempláři tohoto díla.

22. prosince 2018, 18.00, adventní koncert souboru Dyškanti

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí v sobotu 22. prosince 2018 od 18.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřním. Na programu je adventní duchovní hudba.

prosinec 2018, adventní koncerty souboru Ensemble Versus

V první polovině prosince proběhnou na různých místech Moravy adventní koncerty souboru Enseble Versus pod vedením Vladimíra Maňase. Více informací zde.

2. prosince 2018, 18.30, adventní koncert souboru Dyškanti s hudbou skladatelů rudolfínské Prahy

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí v neděli 2. prosince 2018 od 18.30 ve Vlašské kapli na Starém Městě pražském.  Na programu je hudba skladatelů rudolfínské Prahy.

2. prosince 2018, 15.00, adventní koncert souboru Dyškanti s hudbou skladatelů rudolfínské Prahy

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí v neděli 2. prosince 2018 od 15.00 v kostele sv. Matěje v Praze-Dejvicích. Na programu je hudba skladatelů rudolfínské Prahy.

14. října 2018, 17.30, soubor Dyškanti na festivalu Hudba zemí Koruny české gotiky a renesance

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí na pražském festivalu Hudba zemí Koruny české gotiky a renesance dne 14. října 2018 od 17.30 hodin v prostorách HAMU na Malostranském náměstí v Praze. Na programu je Jistebnický kancionál a česká hudba mezi lucemburskou dobou a reformací.

14. října 2018, 19.00, koncert Hudba pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského

Na Podzimním festivalu duchovní hudby Olomouc zazní koncert z děl rudolfínských autorů. Soubory Ensemble Versus vedený Vladimírem Maňasem a Capella Ornamentata s vedoucím Richardem Šedou uvedou Missu Undique flammatis Olomucum sedibus arsit Jacoba Handla Galluse, moteta Nicolause Zangia a instrumentální skladby Giacomma Finettiho. Koncert se koná v kostele sv. Kateřiny od 19.00 hodin. Záznam z koncertu pořizuje Český rozhlas 3 - Vltava. K festivalu více zde.

12. října 2018, 19.00, koncert Hudba pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského

V brněnském kostele Jana Amose Komenského (zvaným Červený) zazní koncert z děl rudolfínských autorů. Soubory Ensemble Versus vedený Vladimírem Maňasem a Capella Ornamentata s vedoucím Richardem Šedou uvedou Missu Undique flammatis Olomucum sedibus arsit Jacoba Handla Galluse, moteta Nicolause Zangia a instrumentální skladby Giacomma Finettiho.

23. září 2018, 11.00, koncert souboru Dyškanti v Českém Krumlově

V klášterním kostele v Českém Krumlově vystoupí dne 23. září 2018 od 11.00 hodin soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny. Program koncertu je Heinrich Schütz (1585-1672): Cantiones sacrae (1625) a neznámé českosaské hudební vztahy za Třicetileté války.

8. září 2018, 18.00, koncert souboru Dyškanti v Děčíně

S programem Hudba rané reformace a naše země vystoupí v sobotu 8. září 2018 od 18 hodin v zámecké kapli sv. Jiří v Děčíně soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou.

20. - 25. srpna 2018, festival Renesance Opočno

Koncem srpna se uskuteční již šestý ročník festivalu Renesance Opočno, zaměřeného na znovuobjevování hudební a taneční kultury renesance a raného novověku. Taneční třídu, již tradičně povede Hana Tillmanová, hudební třídu vede Vladimír Maňas, oba členové Musica Rudolphina.

3. srpna 2018, přenos koncertu z děl autorů raného baroka

Český rozhlas 3 - Vltava uvádí v pátek 3. srpna 2018 koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené z festivalu ve švýcarském Verbiere. Sólistku doprovodí La Cetra Baroque Orchestra s dirigentem Johannesem Kellerem. Na programu jsou díla Claudia Monteverdiho, Tarquina Meruly, Marca Uccelliniho, Marka Ivanoviče, Biagia Mariniho, Daria Castella a Luciana Beria. Přenos začíná v 20.00. Koncertem provází Petr Daněk. Více zde.

25. června 2018, Petr Daněk jmenován profesorem

Ministr školství Robert Plaga předal v pondělí 25. června 2018 ve Velké aule Karolina dekret novým profesorům a profesorkám za přítomnosti rektorů a rektorek českých vysokých škol. Mezi nově jmenovanými profesory je i pracovník centra Musica Rudolphina Petr Daněk. Více srovnej zde.

1. června 2018, koncert souboru Octopus pragensis ve Slaném

V rámci Muzejní noci vystoupí ve Vlastivědném muzeu ve Slaném dne 1. června 2018 soubor Octopus pragensis s programem Plange quasi virgo / Plač jako panna. V programu zazní madrigaly, chansony, moteta a responsoria vrcholné renesance a manýrismu.

červen 2018, vydání faksimilové edice kancionálu J. A. Komenského

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro vydal v závěru letošního ročníku faksimilovou edici amsterodamského kancionálu z roku 1659, jehož editorem byl Jan Amos Komenský. Edice vychází k příležitosti výročí československé státnosti 1918 / 2018. Edici k vydání připravili členové Musica Rudolphina Jiří Kroupa a Petr Daněk, který také faksimile doplnil studií o kancionálu a jeho autorovi. Na vydání se podílelo i Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Kancionál bude v prodeji v běžných knihkupectvích a u vydavatelů.

30.-31. května 2018,  mezinárodní muzikologická konference

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro pořádá v rámci letošního ročníku  Muzikologickou konferenci k výročí státnosti s názvem Con tempo diverso / Vzdálená blízkost společného, která je věnovaná vztahu společnosti a hudby ve vývoji českého a slovenského národa v letech 1918-2018. Přípravou a organizací konference byli pověřeni pracovníci centra Musica Rudolphina Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Ke konferenci více zde.

28. května 2018, koncert souboru Octopus pragensis v Jihlavě

V rámci hudebního festivalu Mahler Jihlava 2018 vystoupí 28. května 2018 soubor Octopus pragensis s programem Rudolfínští hudebníci v Jihlavě kolem roku 1600 aneb Skladby pro jihlavské konšely. Koncert se koná v kostele Povýšení sv. Kříže od 19.00 hodin.

14. května 2018, vystoupení na Slavnostním XXIV. valném shromáždění Učené společnosti České republiky

Na slavnostním XXIV. valném shromáždění Učené společnosti České republiky vystoupil dne 14. května 2018 v odpoledním tematickém bloku "Světla a stíny 1. československé republiky" člen výzkumného centra Musica Rudolphina Petr Daněk s přednáškou na téma Hudba jako výraz a dědictví I. republiky. Srov. zde.

6. dubna 2018, zahájení výstavy Rudolfínské reflexe ve Slaném

Vlastivědné muzeum ve Slaném zahajuje v rámci Dnů italské kultury 6. dubna 2018 vernisáží v 17.00 hodin výstavu Rudolfínské reflexe. Výstava potrvá do 17. června 2018. Více zde.

3. dubna 2018, koncert souboru Octopus pragensis v Pardubicích

V rámci 40. ročníku MHF Pardubické hudební jaro 2018 vystoupí v Rytířském sálu zámku v Pardubicích dne 3. 4. 2018 vokální soubor Octopus pragensis s programem: Nářky, slzy, zármutek a prosby v hudbě 16. století. Zazní i skladby rudolfínských autorů.

4. března 2018, končí výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

V konírně Šternberského paláce v Praze končí 4. března 2018 výstyva Podoby a příběhy věnovaná portrétům renesanční šlechty. Výstavu pořádá Národní památkový ústav v Praze. Více zde.

19. února 2018, 19.00, prezentace prvního CD Ensemble Versus

Komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus realizoval v roce 2017 své vůbec první CD, věnované dílu málo známého renesančního skladatele Nicolause Zangia (cca 1570–1617). CD s názvem Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae bude slavnostně představeno v rámci Zpívaného postního rozjímání v pondělí 19. února 2018 v 19.00 v kostele sv. Rodiny v Brně (Grohova ulice). CD i tato koncertní prezentace představují pestré dílo Nicolause Zangia v různých podobách odpovídajících dobové provozovací praxi. CD vychází s přispěním města Brna, Ministerstva kultury České republiky a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci spisů Filozofické fakulty pak ještě v průběhu roku 2018 vyjde kniha věnovaná osudům zmíněného skladatele Nicolause Zangia, jejímž autorem je Vladimír Maňas z Ústavu hudební vědy FF MU a vedoucí komorního sboru Versus. Tisková zpráva zde.

13. února 2018, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

V letošním roce uplyne šest let od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne v úterý 13. února 2018 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

leden 2018, vydání cestopisu Kryštofa Haranta

Ve dvou svazcích vydalo nakladatelství Host v edici Česká knižnice cestopis Kryštofa Haranta Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Hlavními editorkami byly Hana Bočková a Markéta Melounová. Na přípravě spolupracoval i Petr Daněk. Více zde.

6. ledna 2018, tříkrálové pracovní setkání členů výzkumného centra Musica Rudolphina

V sobotu 6. ledna 2018 se od 16. 00 hodin uskuteční v prostorách knihovny Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě tříkrálové pracovní setkání členů výzkumného centra Musica Rudolphina.

prosinec 2017, nová kniha pro děti o rudolfínské Praze

Nakladatelství Fragment vydalo bohatě ilustrovanou knihu pro dětského čtenáře s názvem Tajemství rudolfínské Prahy. Srov. zde.

prosinec 2017, poslední článek seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Prosincové číslo časopisu Harmonie přineslo článek Milady Jonášové Co mohou vypovědět pozůstalostní spisy na případu W.A. Mozarta a Josefy Duškové, který je poslední částí seriálu muzikologických textů, které vznikaly ve spolupráci s výzkumným centrem Musica Rudolphina. Srov. zde.

prosinec 2017, nález neznámého exempláře tisku Nicolause Zangia z roku 1609

V nezpracované části historické knihovny Vlastivědného muzea ve Slaném byl nalezen dosud neevidovaný exemplář tisku Nicolause Zangia Magnificat, který vyšel v roce 1609 v tiskárně Mikuláše Strausse v Praze. Exemplář byl v užívání slánských literátů, jak je patrné na přípisu na přídeští.

3. listopadu 2017 - 25. února 2018, výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

V roce 2017 uplynulo 470 let od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. V témže roce si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Významná jubilea se stala podnětem k uspořádání rozsáhlé výstavy Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst na zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem v Národní galerii v Praze. Obě vznikly ve spolupráci Kunsthistorisches Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky. Scénář výstavy připravuje česko-rakouský tým historiků a historiků umění v čele s dr. Veronikou Sandbichler, ředitelkou zámku Ambras (pro výstavu na Ambrasu), Blankou Kubíkovou z Národní galerie v Praze, Sylvou Dobalovou z Ústavu dějin umění AV ČR a Jaroslavou Hausenblasovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pro výstavu v Praze). Autorský kolektiv tvoří dále: Thomas Kuster (KHM), Paulus Rainer (KHM), Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky), Stanislav Hrbatý (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), Jan Baťa (FF UK v Praze), Václav Bůžek (FF JčU v Českých Budějovicích). Kolektivní prací je i bohatě ilustrovaný výstavní katalog, na němž se podíleli další odborníci z Rakouska i ČR.

listopad 2017, kniha Ztraceni v rudolfínské Praze

Nakladatelství Portál vydalo knihu Renaty Šindelářové Ztraceni v rudolfínské Praze s ilustracemi Libora Drobného. Gamebooková kniha vypráví napínavý příběh dvou současných dětí, Vojty a Klárky, které se nedopatřením dostanou do minulosti a ocitnou se v Praze Rudolfa II. Kniha je určena především pro děti mladšího školního věku a kombinuje čtení s logickými úkoly, jejichž splnění posouvá děj dopředu. Děti se přirozenou zábavnou formou dozvídají informace z české historie a poznávají naše hlavní město z trochu jiného úhlu. Srov. zde.

listopad 2017, společenská stolní hra Rudolf II.

Výrobce dětských hraček Dino nabízí vědomostní společenskou hru pro 2-6 hráčů nazvanou Rudolf II., S hvězdáři a alchymisty renesancí.  Hra je vhodná pro děti od osmi let. Srov. zde.

listopad 2017, článek v seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Listopadové číslo periodika Harmonie přineslo v seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby článek Hany Tillmanové Traktát o hudebním umění, který pojednává o rukopisu rudolfínského tanečního mistra Evangelisty Papazzoneho. Seriál připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text k nahlédnutí zde.

říjen 2017, článek v seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Říjnové číslo periodika Harmonie přineslo v seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby článek Jany Vojtěškové Fotoalbum Ludevíta Procházky. Seriál připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text k nahlédnutí zde.

12. října 2017, rudolfínská hudba na festivalu Nekonvenční žižkovský podzim

V rámci 22. ročníku festivalu Nekonvenční žižkovský podzim vystoupí ve čtvrtek 12. října 2017 od 19 hodin na Gymnáziu Karla Sladkovského (Aula, Sladkovského nám. 8, Praha 3) soubor Octopus pragensis (umělecký vedoucí Petr Daněk) s programem Plange quasi virgo / Plačte jako panny – Vokální hudba vrcholné renesance a manýrismu.

29. září 2017, Castello di Gesualdo – Gesualdo (Avellino), vernisáž výstavy Praha – rudolfínské reflexe

V italském Gesualdu proběhla 29. září 2017 vernisáž výstavy PRAHA – RUDOLFÍNSKÉ REFLEXE k 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR v rámci Roku grafiky. Výstava potrvá do 5. listopadu 2017. Kurátory jsou  Pavel Piekar a Andrea L. Ballardini. V březnu 2018 bude tato výstava instalována ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Více zde.

27. a 28. září 2017, koncerty souboru Dyškanti

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí dvakrát na Národní svatováclavské pouti v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Ve středu 27. září ve 20 hodin uvede program Duchovní hudba doby Karla IV., ve čtvrtek 28. září v 17 hodin naváže v programu Duchovní hudba doby Karla IV. a Rudolfa II. Rudolfínskou dobu budou reprezentovat zejména skladby Orlanda di Lasso, Jacoba Handla a Claudia Meruly.

září 2017, článek v seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Záříjové číslo časopisu Harmonie přineslo článek slovenského spolupracovníka centra Musica Rudolphina a pedagoga bratislavské VŠMU Petera Jána Martinčeka Hudobný poklad skrytý v sliezských, spišských a šarišských rukopisoch. Matthäus Apelles von Löwenstern (1594-1648) a jeho dielo, který je pokračováním seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby, jenž pro letošní ročník časopisu připravilo výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text k nahlédnutí zde.

4. září 2017, úspěšná obhajoba diplomové práce s rudolfínskou tematikou

Jan Bilwachs, jeden ze členů výzkumného centra Musica Rudolphina úspěšně obhájil svou diplomovou práci s názvem Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).

3. září 2017, Nicolaus Zangius doma - duchovní skladby ve valtické zámecké kapli

Muzika Karla z Lichtenštejna, kterou si tento moravský velmož pořídil na počátku 17. století a s níž cestoval po svých rakouských i moravských rezidencích (Valtice, Lednice, Brno, Prostějov), měla ve svém bohatém instrumentáři také šest viol da gamba, strunných nástrojů jemného zvuku. Lichtenštejnův kapelník Nicolaus Zangius (cca 1570-1617) napsal velké množství vícehlasých duchovních skladeb. Výběr z nich zazní v podání Ensemble Versus 3. září 2017 ve  12.00 a 15.00 v zámecké kapli Státního zámku Valtice. Kombinaci právě viol da gamba, trombónu a sólových hlasů. Zangiova moteta moteta doplní české chorální zpěvy 16. století.

1. a 16. září 2017, renesanční pašijová moteta a chorální zpěvy české reformace v podání Ensemble Versus

Bolest a smutek patří mezi nejvydatnější prameny inspirace. V programu komorního sboru Versus zaznějí 1. 9. 2017 ve 20.00 v kostele sv. Barbory v Pavlově a 16. 9. 2017 v 19.00 v křížové chodbě konventu minoritů v Českém Krumlově kajícné žalmy Carla Gesualda da Venosa a jeho středoevropského současníka Hanse Leo Hasslera, kteří bolest znázorňují disonancemi či chromatickými postupy. Netřeba však hlouběji rozumět hudební teorii, pašijové skladby geniálních renesančních skladatelů se dotýkají přímo srdcí svých posluchačů i zpěváků. Melodie zarmouceného srdce a bloudící duše se pohybuje v bolestivých půltónech tam a zpět (Hassler), Kristovy smrtelné úzkosti v motetech Orlanda di Lassa znázorňují Olivetskou horu, Ježíšovo volání k Otci, útěk jedenácti apoštolů před zatčením i vítězství v podobě Kristova „staniž se“, ačkoli smrt na kříži jej teprve čeká. Mezi nejstarší vícehlasá zhudebnění středověké sekvence o Panně Marii Bolestné náleží i Stabat Mater Josquina Desprez. Hranice mezi jednotlivými slokami je nezřetelná, ale patos a bolest skladatel umocňuje citací milostné písně o opuštěné ženě (melodii bez textu hraje renesanční trombón) a hudební ilustrací jednotlivých slov i emocí. Pasáž z Knihy Job o víře v zmrtvýchvstání, tedy text, používaný při pohřbech, zhudebnil v druhé polovině 16. století také málo známý anglický skladatel Robert Parsons. Nejde tolik o podrobnou ilustraci textu jako u Josquinova Stabat, Parsons onen silný text zhudebňuje jako jedinou silnou emoci. Husté polyfonní předivo zaznívalo vždy v sousedství prostého chorálního zpěvu, jen tak mohlo vyniknout. Ale i v chorálu vzniklo množstvích silných zpěvů, překládaných do češtiny i nově utvářených již od počátku 15. století. Pozoruhodně aktuální dobový překlad do češtiny má velkou zásluhu na tom, jak intenzivně mohou tyto jednohlasé zpěvy působit, tím spíše v sousedství nádherných polyfonních motet.

srpen 2017, článek v seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Srpnové číslo časopisu Harmonie přineslo článek Jana Bati Kutnohorský kodex, který je pokračováním seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby, jenž pro letošní ročník časopisu připravilo výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text k nahlédnutí zde.

srpen 2017, faksimile děl rudolfínských skladatelů z produkce nakladatelství Cornetto-Verlag

Nakladatelství Cornetto-Verlag vydává faksimile kompletních pramenů k dějinám vokální a instrumentální hudby 16. století. V nabídce má i skladby Johanna Knoefelia, Nicolause Zangia, Jacoba Regnarta, Gregoria Turiniho a Franze Saleho. Vydalo i Bicinia nova z produkce tiskárny Jiřího Nigrina, 1579.

červenec 2017, článek v seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Červencové číslo časopisu Harmonie přineslo článek Stanislava Tesaře Co hudební prameny také prozrazují aneb hudba putující, který je pokračováním seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby, jenž pro letošní ročník časopisu připravilo výzkumné centrum Musica Rudolphina. Text k nahlédnutí zde.

červenec 2017, nové číslo bulletinu Studia Rudolphina

V graficky inovované podobě vyšlo nové 16. číslo bulletinu Studia Rudolphina, který vydává Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. v Praze. Obsahuje převážně články a studie věnované rudolfínskému malířství: Blanka Kubíková se věnuje uměleckým objednávkám Kryštofa ml. Popela z Lobkovic. Studie Jürgena Zimmera přináší pozoruhodné postřehy ohledně působení Josepha Heintze v Itálii, které vyplývají i z nálezu dvou autorských replik obrazu Zamilovaný pár s hudebními nástroji. Ivan P. Muchka analyzuje Vitruviovu kategorii consuetudo ("na způsob"). Studie Dany Veselské přehodnocuje soubor textilních synagogálních donací rudolfínské doby. Článek Jakuba Hlaváčka interpretuje kruhovou symbolickou rytinu, která ilustruje knihu Divadlo věčné moudrosti rožmberského lékaře Heinricha Khunratha. V oddíle Prima idea tohoto bulletinu převažují články spojené s kresbami rudolfínských umělců. Číslo je doplněné soupisem literatury věnované Josephu Heintzovi staršímu.

červenec 2017, prezentace nové knihy Michaely Žáčkové Rossi

U příležitosti 45. ročníku prestižní mezinárodní muzikologické konference Medieval and Renaissance Music Conference konané v Praze byla představena publikace Michaely Žáčkové Rossi The Musicians at the Court of Rudolf II. The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers (Praha: KLP, 2017; ISBN 978-80-87773-03-1). Tento první svazek přináší na základě komplexního studia stálých platů (Hofbesoldung) ucelený seznam Rudolfova hudebního personálu včetně soupisu jednotlivých plateb. Jedná se o zhruba 300 dvorních služebníků v různých hudebních funkcích, kteří působili za téměř šestatřicetileté císařovy vlády v kapli, stájích (trubači a bubeníci), ale i v jiných sférách dvorského života. Připravovaný druhý díl přinese celkové zpracování všech ostatních plateb: ošacení, novoroční prémie, penze, provize, cestovné, milodary apod.

4. - 8. července 2017, aktivní účast členů týmu Musica Rudolphina na 45. mezinárodní konferenci MedRen Prague

Čeští i zahraniční členové výzkumného centra Musica Rudolphina budou spolu s dalšími kolegy prezentovat výsledky svého výzkumu na letošním 45. ročníku prestižní mezinárodní muzikologické konference Medieval and Renaissance Music Conference pořádané Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF UK. Celodennímu jednání ve čtvrtek 6. července 2017 budou věnovány všechny čtyři bloky sekce D v následujícím rozvrhu. Musica Rudolphina I (9:00-11:00): Martin Horyna - Die böhmische Reformation und Musik; Jan Baťa - Lutheran Musical Culture in Rudolfine Prague; Cecilia Luzzi - From Italy to Prague: Literary and musical networks and the circulation of manuscript poetry in Philippe de Monte’s madrigals at the end of sixteenth century; Laura Sonnabend - Messenkompositionen von Stefano Felis in einem Kölner Chorbuch Prager Provenienz. Musica Rudolphina II (11:30-13:00): Erika Honisch - Writing Motets and Rewriting History in Imperial Prague; Jan Bilwachs - Die Verhältnis zwischen Text und Musik in Motetten von Karl Luython aus dem Gesichtspunkt der textlichen und melodischen Vorlagen; Ferran Escrivà-Llorca - The Procession of the Relics of Sao Roque (Lisbon, 1588): Individual and Collective Representations against a Musical Background; Hana Studeničová - Possible parallels in the urban musical culture of Brno and Vienna in the sixteenth century. Musica Rudolphina III (14:00-15:30): Petr Daněk - Historische Musikdrucke in den böhmischen Ländern vor 1630; Vladimír Maňas - Neglected sources, unreflected information? Musical inventories in the Bohemian lands between 1590 and 1670 as a valuable testimony of the distribution and performance of Renaissance repertoire; Scott Edwards - The Dream of the Quill: Music, Books, and Reform in Sixteenth-Century Hradec Králové; Kateřina Maýrová - ‘Protestant’ Composers of the first half of the sixteenth century in the Rokycany Music Collection. Musica Rudolphina IV (16:00-18:00): Michaela Žáčková Rossi - The ‘Gnadengeld’ as an important source on the Rudolfine patronage:  Can the imperial accounting ledgers testify about music?; Petra Jakoubková - Odae suavissimae: A Rudolfine collection of panegyric motets; Klemen Grabnar - A Little-Known Double-Choir Hymn Cycle from c. 1600; Peter Martinček - Double-choir music by Matthäus Apelles von Löwenstern (1594-1648): Differences between compositions preserved in the Sammlung Bohn and the Levoča Music Collection; Magdalena Dostálová - Choirbook from the former Opava gymnasial collection (A 1775).

červen 2017, seriál Ad fontes musices v periodiku Harmonie

V červnovém čísle časopisu Harmonie vyšlo pokračování seriálu o hudebních pramenech Ad fontes musices, které odborně zaštiťuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Autorkou příspěvku o barokním libretu je Jana Spáčilová. Více zde.

25. května 2017, profesorské jmenovací řízení Petra Daňka

Na zasedání umělecké rady HAMU v Praze proběhlo úspěšné profesorské jmenovací řízení Petra Daňka. Zápis ze zasedaní zde.

květen 2017, pokračování seriálu Ad fontes musices v periodiku Harmonie

V květnovém čísle časopisu Harmonie vyšla v seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby studie Elišky Baťové Nově objevený český rukopis z doby krále Jiřího. Seriál vzniká ve spolupráci s centrem Musica Rudolphina. Více zde.

15. května 2017, beseda o J. D. Zelenkovi na MHF Pražské jaro

V rámci letošního ročníku MHF Pražské jaro připravili organizátoři před provedením oratoria J. D. Zelenky Gesú al Calvario ZWV 62 souborem Ensemble Inégal besedu. O skladbě, jejím autorovi, českém i evropském baroku, katolické dramatičnosti a protestantské střízlivosti a našem vnímání historické hudby bude hovořit Petr Daněk. Beseda se koná v pondělí 15. května 2017 od 18.00 hodin v Sukově síni pražského Rudolfina. Vstup zdarma pouze pro registrované zájemce. Více informací zde.

10. května 2017, Petr Daněk se dožívá šedesáti let

Muzikolog, pedagog, sbormistr a vedoucí výzkumného centra Musica Rudolphina - doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. - se dožívá šesedáti let. Tabula gratulatoria ke stažení zde. Laudatio v měsíčníku Hudební rozhledy je k vidění zde.

květen 2017, nález neznámého exempláře tisku mší Charlese Luythona

Ve fondu bývalé děkanské knihovny při kostelu sv. Gotharda ve Slaném nalezl Petr Daněk neznámý exemplář tisku mší rudolfínského skladatele a varhaníka Charlese Luythona Liber I. missarum z roku 1609. Podle přípisů a ex libris užívali tento pražský tisk členové slánského literátského bratrstva. Tisk je dochován kompletně, včetné původní vazby.

květen 2017, studijní cesta Martina Horyny

V květnu uskuteční Martin Horyna studijní cestu do Heidelbergu, kam byl pozván katedrami hudební vědy a germanistiky zdejší univerzity. Během pobytu bude spolupracovat na dvou projektech, v jejichž rámci se bude podílet na interpretaci hudebních motivů v německých středověkých románech a na výzkumu výměny hudebního repertoáru mezi Saskem a Čechami v první polovině 16. století. Pro studenty hudebně vědného semináře uspořádá přednášku o české hudbě 16. století.

duben 2017, studie v periodiku Czech Music Quarterly

V periodiku Czech Music Quarterly 2017/1 vyšla studie Petra Daňka Řehoř Pešin / Gregorius Peschin Bohemus Organista (b. cca 1500, Bohemia / d. after 1547, Heidelberg). A Czech Composer who travelled throughout Europe. Srovnej zde.

duben 2017, pokračování seriálu Ad fontes musices v periodiku Harmonie

V dubnovém čísle časopisu Harmonie vyšla v seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby studie Haiga Utidjiana věnovaná pramenům Lužanské mše Antonína Dvořáka. Seriál vzniká ve spolupráci s centrem Musica Rudolphina. Více zde.

březen 2017, pokračování seriálu Ad fontes musices v periodiku Harmonie

V březnovém čísle časopisu Harmonie vyšla v seriálu Ad fontes musices / K pramenům hudby studie Stanislava Bohadla Dopisy Myslivečkovy, Myslivečkovi a o Myslivečkovi. Seriál vzniká ve spolupráci s centrem Musica Rudolphina. Více zde.

březen 2017, Příspěvky k rudolfínské hudební kultuře v Musicologica Brunensia

Musicologica Brunensia přináší ve svém 51. svazku (1/2016) příspěvky z jubilejního 50. Brněnského muzikologického kolokvia, které se konalo v říjnu 2015. Mezi nimi i studie několika autorů centra Musica Rudolphina s tématy vážícími se k hudebním kompozicím Jacoba Handla (Marc Desmet) a Carla Luythona (Jan Bilwachs), slavnosti Řádu Zlatého rouna v Praze v roce 1585 (Jan Baťa), sborovým knihám z kostela sv. Jakuba v Brně (Vladimír Maňas) a nehudebním vídeňským pramenům k výzkumu kultury rudolfínské doby (Michaela Žáčková Rossi).

únor 2017, pokračování seriálu Ad fontes musices v časopise Harmonie

Časopis Harmonie přinesl ve svm druhém čísle pokračování seriálu o hudebních pramenech, který připravuje centrum Musica Rudolphina. Tentokrát je věnován zaniklým pramenům k hudbě z prostředí moravských klášterů ze 17. a 18. století. Autorem je Jiří Sehnal. K nahlednutí zde

4. - 5. února 2017, Mezioborová vědecká konference Phasma Dionysiacum Pragense

Ve dnech 4.-5. února 2017 se koná v Praze (Galerie HAMU, Hartigovský palác, Malostranské náměstí 13/258, Praha 1) mezioborová vědecká konference Phasma Dionysiacum Pragense (Pražské zjevení dionýské 1617/2017), včetně prohlídky prostor původního konání na Pražském hradě. V rámci konference aktivně vystoupí i spolupracovník centra Musica Rudolphina Miloslav Študent. Více zde.

31. ledna 2017, úmrtí člena výzkumného centra Musica Rudolphina

V úterý 31. ledna 2017 nás navždy opustil dr. Gábor Kiss, jeden ze členů výzkumného centra Musica Rudolphina. Čest jeho památce!

16. ledna 2017, Brno, doktorandská konference

Ústav hudební vědy FF MU v Brně pořádal 16. 1. 2017 doktorandskou konferenci na téma Prezentace současného výzkumu staré hudby do roku 1800. Výzkumné centrum Musica Rudolphina reprezentoval Jiří K. Kroupa, který přednesl příspěvek na téma „Aquam vitae s mírou pij“ aneb Ke genezi staročeské duchovní písně „Ruka tvá, mocný Bože“ a Marta Hulková, která představila své doktorandy Patrika Sabo, Adrianu Grešovou a Magdalenu Stýblovou. Program celé konference zde.

leden 2017, studie o hudbě v době Karla IV. v periodiku Czech Music Quarterly

V periodiku Czech Music Quarterly 4/2016 vyšla anglická verze studie Martina Horyny o hudbě v době Karla IV. Srov. zde.

6. ledna 2017, tříkrálové setkání spolupracovníků centra Musica Rudolphina

V prostorách knihovny Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě proběhlo tradiční třkrálové setkání spolupracovníků centra Musica Rudolphina.

leden 2017, kolektivní monografie Cantantibus organis k poctě Jiřího Sehnala

Moravská zemská knihovna v Brně vydala kolektivní monografii Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech, Brno 2016, ISBN 978-80-7051-222-7, která je věnována životnímu jubileu prof. Jiřího Sehnala. Spoluautory této monografie jsou i pracovníci centra Musica Rudolphina - Marta Hulková, Petr Daněk a Vladimír Maňas, který je zároveň i redaktorem publikace.

leden 2017, seriál Ad fontes musices v časopise Harmonie

V časopise Harmonie začal od prvého čísla ročníku 2017 vycházet na pokračování seriál, který připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. Pod společným názvem Ad fontes musices / K pramenům hudby zde budou vycházet krátké studie členů centra a jaho externích spolupracovníků, které se budou věnovat různým podobám a osudům pramenům k dějinám hudby. Jako první příspěvek vyšla esej Petra Daňka a Terezy Daňkové Hudební a literární prameny ke sbírce Loutna česká. Ke stažení zde.

13. prosince 2016,19.00, koncert souboru Octopus Pragensis ve Slaném

V kapli Zasnoubení Panny Marie v piaristické koleji ve Slaném zazní mše Jacoba Handla Galluse Missa super Sancta Maria a další skladby vrcholné renesance v podání souboru Octopus Pragensis pod vedením Petra Daňka.

10. prosince 2016, vydání faksimile pramenů ke sbírce Loutna česká

Při příležitosti koncertu souboru Ensemble Inégal v rámci koncertní řady Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, byla vydavatelstvím Koniasch Latin Press vydána publikace Adam Michna z Otradovic, Loutna česká. Violino primo - Organo - Devoty (1666), Praha 2016, ISBN 978-80-87773-42-0, která obsahuje faksimile tří významných pramenů ke sbírce Loutna česká. Publikaci připravili a studií doplnili členové centra Musica Rudolphina Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Více informací zde.

prosinec 2016, adventní koncerty Ensemble Versus a Capella Ornamentata

Spojení komorního sboru, který se dlouhodobě věnuje repertoáru 16. a raného 17. století (Ensemble Versus), a renomovaného profesionálního ansámblu renesančních dechových nástrojů (Capella Ornamentata) dává zaznít málo známým skladbám přelomu 16. a 17. století v nebývalé pestrosti, různosti kombinací hlasů a nástrojů. Tímto způsobem se koncert přibližuje původní chrámové praxi pozdní renesance včetně obliby trombónů právě v období adventu. Adventní program je věnován především dílu pozapomenutého skladatele Nicolause Zangia (zemřel r. 1617 v Olomouci), služebníka dvora císaře Rudolfa II. v Praze a vedoucího muziky hraběte Karla z Lichtenštejna na Moravě. Zangiovy skladby doplňují díla jeho středoevropských i italských současníků. Programy zazní v následujících termínech:
listopad / prosinec 2016, vystoupení souboru Dyškanti

Soubor Dyškanti vedený Martinem Horynou vystoupí do konce roku 2016 na těchto koncertech:
29. listopadu 2016, televizní pořad Terra musica, 23.10

Televizní pořad Terra musica bude věnován i faksimilovému vydání učebnice hudební teorie Jana Blahoslava (1569), kterou připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Ke shlédnutí zde.

6. listopadu 2016, rudolfínská hudba na Festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

Na Mezinárodním hudebním festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu zazní 6. listopadu 2016 od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě koncert rudolfínské hudby v podání souboru Octopus Pragensis.

24. října 2016, udělení Ceny Ministra kultury ČR PhDr. Janu Koubovi

V pondělí 24. října 2016 ve 20 hodin byla na Nové scéně Národního divadla v Praze udělena Cena Ministra kultury ČR PhDr. Janu Koubovi za celoživotní přínos v oblasti hudby. Záznam aktu (minutáž 21:45) lze shlédnout zde.

říjen 2016, člen týmu Musica Rudolphina Jan Bilwachs na zahraniční stáži

Jan Bilwachs, člen týmu Musica Rudolphina, odjel na semestrální studijní pobyt do Mnichova. V rámci výměnného programu Erasmus+ absolvuje jeden semestr studia hudební vědy na Ludwig-Maximilians-Universität.

říjen 2016, recenze na vydání Blahoslavova spisu Musica v časopise Czech Music Quarterly

Vyšlo nové číslo 3/2016 časopisu Czech Music Quarterly, které obsahuje i recenzi prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc. na vydání Blahoslavova hudebně-teoretického spisu Musica (1569), které připravili členové teamu Musica Rudolphina Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Text recenze je ke stažení zde.

12. října 2016, koncet z hudby rudolfínských skladatelů

V rámci letošního ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc vystoupí dne 12.10. 2016 od 19.00 hodin v kostele Zvěstování Páně (U Kapucínů) soubor Octopus pragensis pod vedením Petra Daňka s programem složeným ze skladeb skladatelů rudolfínské Prahy. Zazní v úplnosti šestihlasá Missa super Sancta Maria  Jacoba Handla-Galla a dále díla Carla Luythona, Hanse Lea Hasslera, Jacoba Hasslera, Orlanda di Lasso ad.

26. září 2016, obhajoba disertační práce Michaely Žáčkové Rossi

Dne 26. září 2016 se uskutečnila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšná obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Žáčkové Rossi.  Členka týmu Musica Rudolphina předložila práci na téma The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) Reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers. Školitelem byl doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. Oponenty byli prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. a Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. Promoce se bude konat 12. prosince 2016 v pražském Karolinu. Posudky Jaroslava Pánka, Vladimíra Maňase a Petra Daňka, jakož i teze práce jsou zde ke stažení.

září 2016, Jan Kouba se stal členem týmu Musica Rudolphina

Muzikolog, hymnolog a nositel ceny ministra kultury za oblast hudby 2016 Jan Kouba se stal členem kolektivu spolupracovníků Musica Rudolphina. Jeho portrét a relevantní bibliografii najdete zde.

září 2016, recenze na faksimilové vydání Blahoslavovy Muziky

Elektronická verze časopisu Harmonie (E-Harmonie) zveřejnila dne 2. září 2016 recenzi prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc. na faksimilové vydání Muziky Jana Blahoslava, které odborně k tisku připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa a v nakladatelství KLP vydal Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Text recenze je k přečtení zde.

září 2016, udělení ceny ministra kultury PhDr. Janu Koubovi

Ministr kultury Daniel Herman udělil muzikologovi PhDr. Janu Koubovi cenu za celoživotní působení v oblasti vážné hudby za roku 2016.

25. srpna 2016, úspěšná obhajoba disertační práce

Dne 25. srpna 2016 proběhla na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě úspěšná obhajoba disertační práce Mgr. Petera Martinčeka.  Doktorand předložil práci na téma Matthäus Apelles von Löwenstern (1594-1648) a jeho kompozície v levočskej a bardejovskej zbierke hudobnín. Školitelkou byla prof.  PhDr. Marta Hulková, CSc. Oponenty byli prof. PhDr. Eva Szóradová, CSc., Mgr. Michal Hottmar, PhD. a doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.

22. - 27. srpna 2016, festival Renesance Opočno

Koncem srpna se uskuteční čtvrtý ročník festivalu Renesance Opočno. Taneční třídu, zaměřenou na znovuobjevování taneční kultury renesance a raného novověku, již tradičně povede Hana Tillmanová.

červenec 2016, poslední část seriálu o rudolfínské hudbě v periodiku Czech Music Quarterly

Nové číslo periodika Czech Music Quarterly 2016/2, jenž vychází v anglickém jazyce a je distribuováno do celého světa, přináší závěr seriálu o hudbě rudlofínského období, který připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. V tomto čísle vyšly portréty skladatelů Kryštofa Haranta a Jacoba Handla Galluse a informace o sborníku k poctě Jacoba Chimarrhaea. Autory jsou Petr Daněk a Petra Jakoubková. Více zde.

22. června 2016, 20.00, renesanční polyfonie v kostele sv. Jakuba v Brně

Ve středu 22. června se v kostele sv. Jakuba v Brně uskuteční koncert ansámblu Opera diversa (umělecký vedoucí Vladimír Maňas). Na programu budou Missa super Undique flammatis Jakoba Handla Galla a renesanční moteta (L´Héritier, Crecquillon, Gallus, Zangius).

červen 2016, nominace Jana Kouby na cenu Ministerstva kultury ČR

Výzkumné centrum Musica Rudolphina nominovalo PhDr. Jana Koubu na cenu Ministerstva kultury ČR pro oblast hudby za rok 2016. V návrhu ocenilo Koubův přínos pro českou hudební vědu, hudební kulturu, ohlas Koubovy odborné práce v zahraničí i osobní vlastnosti tohoto významného českého hudebního vědce, který se v letošním roce dožívá 85 let.

červen 2016, festival Pražské jaro vydalo faksimile spisu Musica Jana Blahoslava

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro vydal při příležitosti 70. výročí svého vzniku faksimile teoretického spisu Musica biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava. Na přípravě faksimile a doprovodné studie spolupracoval Petr Daněk a Jiří Kroupa. Pro MHF Pražské jaro vydalo tuto neprodejnou bibliofilii nakladatelství Koniasch Latin Press. Další informace zde.

červen 2016, nové CD souboru Dyškanti

Vydavatelství Koniasch Latin Press realizovalo nové CD souboru Dyškanti, který vede Martin Horyna a pod názvem V naději Boží Mistři Hus Jan a Jeroným ho uvedlo na trh. CD obsahuje nahrávky skladeb z českých pramenů z období 1380-1620, které se vztahují k tradici obou českých mučedníků. Obsahuje čtyři tématické okruhy: Zpívanou duchovní lyriku přelomu 14. a 15. století, reflexi období Husova působení od Betlémské kaple ke Kostnici, skladby Jistebnického kancionálu a začátku husitství a ukázky z utrakvistické bohoslužby.

2.-4. června 2016, mezioborová konference k dvojitému výročí Matouše Collina z Chotěřiny (1516-1566)

Roku 2016 si připomínáme 500. výročí narození a 450. výročí úmrtí významného českého humanisty a pedagoga Matouše Collina z Chotěřiny (1516 Kouřim – 4. června 1566 Praha). Při této příležitosti pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě a Ústav hudební vědy FF UK v Praze ve spolupráci s městem Kouřim dvoudenní mezioborovou konferenci, která se uskuteční ve dnech 2. – 3. června 2016 v Collinově rodišti, a na niž navazuje 4. června 2016 doprovodný kulturní program. Vědecká konference, konaná v radničním sále na Mírovém náměstí, bude věnovaná životu a dílu jak samotného Matouše Collina, tak i dalším stránkám jeho tvůrčího odkazu ve vzdělanosti a kultuře renesančních Čech. Aktivně se jí účastní i členové Musica Rudolphina - Jan Baťa, Petr Daněk a Jiří K. Kroupa. Konferenční část uzavře v pátek 3. června 2016 v 19:00 slavnostní koncert českobudějovického souboru Dyškanti (umělecký vedoucí Martin Horyna). Oslavy vyvrcholí v sobotu 4. června 2016 doprovodným kulturním programem, v jehož rámci bude otevřena výstava věnovaná životu a dílu Matouše Collina z Chotěřiny a odhalena pamětní deska. Vernisáž výstavy v sobotu 4. června 2016 v 10:00 v prostorách sálu a předsálí Městského úřadu v Kouřimi doprovodí svým vystoupením žáci ZUŠ Kouřim. Slavnostní odhalení desky poté naváže v 10:30.

21. května 2016, Martin Horyna se dožívá šedesáti let

Muzikolog, varhaník, pedagog, sbormistr a člen výzkumného centra Musica Rudolphina - doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. - se dožívá šesedáti let. Laudatio Petra Daňka k dispozici zde.

květen 2016, studie v periodiku Maďarské akademie věd

V periodiku Maďarské akademie věd Studia Musicologica 56 (2015), č. 1, s. 3-37 (ISSN 1788-6244) vyšla studie prof. PhDr. Marty Hulkové, CSc. s názvem Central European Connections of Six Manuscript Organ Tablature Books of the Reformation Era  from the Region of Zips (Szepes, Spiš), která mimo jiné pojednává i o hudebnících císaře Rudolfa II.

květen 2016, článek k výročí Karla IV. v časopise Harmonie

Hudební periodikum Harmonie přineslo ve svém květnovém čísle na stranách 14-17 v rubrice Historie obsáhlý článek Martina Horyny Karel IV. a hudba.

květen 2016, studie v periodiku Slánský obzor

V periodiku Slánský obzor, který vydává společnost Patria, vyšel článek Petra Daňka a Terezy Daňkové Canticum gloriosae Deiparae Virginis Marie. Tisky vokální polyfonie ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, jenž se zabývá nově objeveným tisky ve fondu Vlastivědného muzea ve Slaném.

23. dubna 2016, 11.00, muzikologický seminář o hudbě rudolfínské doby

V sobotu 23. dubna 2016 se v prostorách knihovny Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě uskutečnil další seminář věnovaný tématu hudební kultury rudolfínské doby. Program byl rozložen do dvou částí. V té první byly zhodnoceny dosavadní výsledky současných grantových projektů podaných v České republice (diplomové edice rudolfínských hudebních sbírek, Carl Luython a nově i popularizační monografie o hudbě v rudolfínském prostředí), byly diskutovány možnosti dalšího zpracování bibliografie a odkazů na zajímavé prameny na webových stránkách Musica Rudolphina, představena česká stránka o tomto volném muzikologickém sdružení v rámci Wikipedie a konečně prezenotvána nabídka k publicistické spolupráci s časopisy Harmonie a Czech Music Quaterly. V rámci druhé části představili jednotliví muzikologové i studenti v improvizovaných výstupech současný stav svého výzkumu na tématech, které se obsahově vážou k rudolfínskému bádání. Smyslem pravidelných setkání je rovněž stmelit činnost projektu Musica Rudolphina, utvrdit díky těmto neformálním setkáním pracovní i osobní vztahy a vytyčit další možnosti koordinace aktivit na české a i na mezinárodní úrovni.

23. a 24. dubna 2016, velikonoční zpívané rozjímání souboru Ensemble Versus

Ve dnech 23. a 24. dubna 2016 vystoupí v Rajhradě a Poštorné komorní soubor Ensemble Versus s programem nazvaným Velikonoční zpívané rozjímání, při němž zazní renesanční polyfonie s moravským rodokmenem - Missa super Undique flammatis a 7 Jacoba Handla Galla (1550-1591) a moteta Nicolause Zangia (†1617 v Olomouci) spolu s dalšími velikonočními motety.

duben 2016, studie v periodiku Opus musicum

Hudební revue Opus musicum otiskla v prvém čísle letošního ročníku na s. 6-21 studii Vladimíra Maňase Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti.

duben 2016, seriál o rudolfínské hudbě v periodiku Czech Music Quarterly

Nové číslo periodika Czech Music Quarterly 2016/1, které vychází v anglickém jazyce a je distribuováno do celého světa,  přináší pokračování seriálu o hudbě rudlofínského období, které připravuje výzkumné centrum Musica Rudolphina. V tomto čísle vyšly portréty skladatelů Philippa de Monte, Charlese Luythona, Franze Saleho a Hanse Lea Hasslera. Autory jsou Petr Daněk, Šárka Hálečková a Jan Bilwachs.

16. února 2016, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové, přednáška Keplerova tvarová vizualizace hudby

V rámci doprovodného programu k výstavě Per astra ad monstra zazněla v úterý 16. 2. 2016 v 16.30 hodin v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze přednáška doc. PhDr. Romana Dykasta, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Keplerova tvarová vizualizace hudby. Více zde.

4. února 2016, Symposium ad honorem Jiří Sehnal

Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve čtvrtek 4. února 2016 od 9.30 do 16.00 v místnosti N21, FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno symposium k životnímu jubileu prof. PhDr. Jiřího Sehnala, Csc. nazvané Nové poznatky ke staré hudbě II. Tým Musica Rudolphina je zastoupen Martou Hulkovou, Vladimírem Maňasem, Petrem Daňkem a Janem Baťou. Celý program ke stažení zde.

únor 2016, studie Marty Hulkové o výskytu skladeb rudolfínských hudebníků v Uhrách

Časopis Hudební věda přinesl v druhém čísle ročníku 2015, které vyšlo v únoru 2016, na stranách 133-157 studii Marty Hulkové The Reception of the Oeuvre of Composers Active at the Court of Rudolf II in Prague in the Contemporaneous Musical Repertoire of Historical Upper Hungary.

leden 2016, nové číslo časopisu Musicalia

Vyšlo nové číslo časopisu Českého muzea hudby Musicalia 1-2/2015, které mj. přináší i studii Teutsche Lieder zuvor unterschiedlich, jetzund aber mit des Herrn Authoris bewilligung inn ein Opus zusammen getruckt aneb praktický průvodce konvolutem tisků AK XII 17, jehož autory jsou Petr Daněk a Tereza Daňková. Konvolut obsahuje i řadu skladeb rudolfínských autorů. Abstrakty jsou k dispozici zde

leden 2016, pokračování seriálu o hudbě v rudolfínských Čechách

V časopise Czech Music Quarterly 2015/4 vyšlo pokračování článků o hudbě v rudolfínských Čechách. Autory jsou tentokráte Martin Horyna, Vladimír Maňas, Petr Daněk a Hana Tillmanová.

2. ledna 2016, benefiční koncert souboru Dyškanti

Soubor Dyškanti, vedený Martinem Horynou, připravil benefiční koncert nazvaný Novoroční koncert pro Svatou Rodinu, který se koná 2. ledna 2016 v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích. Zazní na něm hudba k liturgii vánoc, Nového roku a Tří Králů z českých pramenů od středověku do počátku 17. století. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela.

prosinec 2015, sborník z konference
 
Vydavatelství Katolické univerzity v Ružomberku Verbum vydalo sborník muzikologických příspěvků z mezinárodní konference v rámci Bratislavských hudobných slávností 2013, která byla věnovaná odkazu Jozefa Kresánka. Editorem sborníku je prof. Lubomír Chalupka. Sborník obsahuje i informaci o založení a činnosti výzkumného centra Musica Rudolphina.

9. prosince 2015, 20.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), Adventní koncert Ensemble Versus

Soubor Ensemble Versus, který vede Vladimír Maňas, připravil na 9. 12. 2015 koncert nazvaný Zpívané rozjímání v žalmech (Goudimel, Gesualdo, Zangius, Schütz, Stanford, Hrušovský). Koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Jedná se o benefiční koncert ve prospěch společnosti Lékaři bez hranic.

prosinec 2015, informace o výzkumném centru Musica Rudolphina na české verze Wikipedie

Na české verzi Wikipedie bylo zřízeno heslo o činnosti výzkumného centra Musica Rudolphina: https://cs.wikipedia.org/wiki/Musica_Rudolphina.

10. listopadu 2015, diskusní seminář v Bratislavě

Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě připravila v rámci řešení projektu VEGA  pod vedením prof. Marty Hulkové diskusní seminář Tématické katalogy a databáze staré hudby – středověk, renesance, barok. Jednání se zúčastnili zástupci řady institucí z Čech, Moravy, Slovenska a Itálie. Musica Rudolphina byla vedle Marty Hulkové zastoupena i Vladimírem Maňasem a Petrem Daňkem.

říjen 2015, nové číslo časopisu Czech Music Quarterly

Vyšlo nové číslo časopisu Czech Music Quarterly, jehož součástí je i kolektivní článek s názvem Music and Musical Culture in the Czech Lands During the Reign of Emperor Rudolf II, jehož autory jsou Petr Daněk, Michaela Žáčková Rossi, Jan Baťa a Petra Jakoubková.

12.-14. října 2015, účast členů Musica Rudolphina na 50. mezinárodním muzikologickém kolokviu v Brně

Značná část týmu Musica Rudolphina (Jan Baťa, Jan Bilwachs, Scott Edwards, Martin Horyna, Marta Hulková, Gábor Kiss, Vladimír Maňas a Michaela Žáčková Rossi) se aktivně účastní 50. mezinárodního muzikologického kolokvia v Brně, které je věnováno staré hudbě. Konference se koná ve dnech 12.-14. října v Ústavu hudební vědy FF MU. Jedné ze sekcí předsedá Petr Daněk.

září 2015, zpřístupnění nového čísla časopisu Clavibus unitis

Bylo zpřístupněno nové číslo on-line revue pro kulturněhistorická studia v českých zemích Clavibus unitis 3 (2014), které vydává Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Věnováno je z velké části hraběti Johannu Adamovi Questemberkovi. Obsahuje ale i studie s předbělohorskou tématikou, jejichž autory jsou mj. členové týmu Musica Rudolphina - Jan Baťa a Hana Tillmanová.

září 2015, zpráva o nálezu Michnovy Loutny české a knize Petra Daňka v časopisu Forum

Časopis Univerzity Karlovy Forum přinesl v č. 30/2015/s. 60 pod titulem "Publikace představí nejen objev Michnova houslového partu" obsáhlou zprávu o knize Petra Daňka o historických tiscích, kterou vydalo nakladatelství Koniasch Latin Press.

30. srpen 2015, zpráva v New York Times o nálezu Michnovy Loutny české

Americké vydání New York Times přineslo v tištěné kulturní příloze a následně v elektronické podobě v neděli 30. srpna 2015 obsáhlou zprávu, jejímž autorem je Michael Beckerman, který se věnuje nálezu houslového partu nejvýznamnější sbírky českého baroka Loutna česká Adama Michny z Otradovic, který v minulém roce učinil Petr Daněk. Na jaře tohoto roku vyšla Loutna česká v nové nahrávce souboru Ensemble Inégal a připravuje se její tištěná edice. Beckerman označuje nález za fenomenální a chápe ho za jeden z největších hudebních objevů naší doby. S obdivem se vyjadřuje především o kvalitě Michnovy hudby a oceňuje ritornely jako mimořádně zdařilé. Více zde.

srpen 2015, recenze a zpráva o odborných aktivitách centra Musica Rudolphina

Hudební revue Opus musicum otiskla v novém čísle 3/2015 (s.90-93) recenzi Vladimíra Maňase na knihu Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie atd., Praha: KLP, 2015 Petra Daňka. Součástí obsáhlé recenze je však i informace o práci dalších členů centra Musica Rudolphina a shrnutí současného stavu výzkumu renesanční hudby v České republice.

červenec 2015, recenze v Českém časopise historickém

V Českém časopise historickém č. 2/2015 vyšla recenze Jaroslava Pánka na knihu Petra Daňka o hudebním tisku v Čechách.

6.-9. července 2015, aktivní účast členů týmu Musica Rudolphina na mezinárodní konferenci MedRen Brussels

Čeští i zahraniční členové týmu Musica Rudolphina budou prezentovat výsledky svého výzkumu na letošním ročníku prestižní mezinárodní muzikologické konference Medieval and Renaissance Music Conference pořádané Université libre de Bruxelles.

6. července 2015, 17.00, koncert a přednáška k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

V pondělí 6. července 2015 se v podvečerních hodinách uskuteční v kostele Československé církve husitské v Chrudimi série kulturních akcí k připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Akci zahájí v 17.00 krátká vzpomínka u pomníku Mistra Jana Husa, na niž naváže v 17.30 koncert souboru Dyškanti pod vedením Martina Horyny. V rámci programu zazní vedle ukázek z chrudimských pramenů hudba spjatá s činností Mistra Jana Husa v Betlémské kapli, písně z Jistebnického kancionálu a hudební doklady husovské úcty v utrakvistické liturgii (chorál, písně, moteta). V 19.30 pak proběhne přednáška Martina Horyny, která bude zaměřena na zasazení chrudimských hudebních pramenů do kontextu české reformace 15. a 16. století a na dvojí život Misra Jana Husa, jak ho zrcadlí dobové hudební památky. Chrudim patřila v 15. a 16. století spolu s dalšími východočeskými městy k oporám utrakvistické církve. K významným památkám hudební kultury tohoto období patří i několik pramenů dochovaných právě v Chrudimi. Kromě dvou reprezentativních liturgických zpěvníků souvisejících s činností zdejšího literátského bratrstva (latinský graduál z roku 1530 a český graduál ze druhé poloviny 16. století) se v Chrudimi dochovalo také torzo čtyřhlasého žaltáře z přelomu 16. a 17. století.

1. července 2015, nové číslo časopisu Czech Music Quarterly

Vyšlo nové číslo časopisu Czech Music Quarterly, které přináší článek Petra Daňka, "My beauty enraptured God", Newly discovered original prints of instrumentál ritornellos extend the best-known Czech baroque music collection, Loutna česká / Czech Lute (1653) a obsáhlou recenzi Michaely Žáčkové Rossi na knihu Historical Prints of Vocal Polyphony, Early Monody, Music Theory and Instrumentál Music in the Czech lands before 1630, kterou vydalo tento rok nakladatelství Koniasch Latin Press. Tuto recenzi přetiskl v české verzi časopis Harmonie ve svém srpnovém čísle.

25.června 2015, 21.30, pořad Českého rozhlasu Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo?

Český rozhlas, stanice Vltava, vysílá ve čtvrtek 25. června od 21.30 hodin v cyklu Musica antiqua pořad Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo?, v kterém Petr Daněk představí novou kompletní nahrávku Michnovy Loutny české v interpretaci souboru Ensemble Inégal. Další informace zde.

21. června 2015, Ensemble Versus laureátem XI. ročníku Harantovských slavností historického zpěvu

Ensemble Versus, působící při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se stal laureátem XI. ročníku Harantovských slavností historického zpěvu, který se uskutečnil ve dnech 20.–21. června 2015. Tohoto festivalu na hradě a v městečku Pecka se letos zúčastnilo jedenáct souborů, mezi nimiž byl Ensemble Versus odbornou porotou oceněn jako nejlepší. Již v roce 2011 byl sbor na téže přehlídce vyznamenán za stylovou interpretaci chrámové polyfonie. Komorní sbor Ensemble Versus vznikl původně jako studentské sdružení, od roku 2009 působí pod názvem Ensemble Versus také jako součást brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa. Jeho vedoucím je Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU a člen Musica Rudolphina. Sbor se zabývá výhradně duchovní hudbou, především repertoárem 16. a 20. století. Ukázky z vystoupení jsou k dispozici buď zde, nebo zde.

červen 2015, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. vydal zajímavou monografii o právním systému rudolfínské doby

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. vydal již v roce 2013 monografii, která představuje rudolfínské období z pohledu právního. Kniha se zabývá úrovní právního vzdělání, právní praxí v oblasti soudnictví, rudofínskou advokacií a notářstvím a přináší profily významných právních osobností rudolfínské doby. Kniha je doplněna i ukázkami dobových právních textů a erby rudolfínských právníků. Více: ADAMOVÁ, Karolina - LOJEK, Antonín. Právníci doby rudolfínské. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 120 s. ISBN 978-80-87439-10-4.

květen 2015, úspěšná obhajoba doktorské disertace s rudolfínskou tematikou

Ferran Escrivà-Llorca, člen výzkumné skupiny Musica Rudolphina, úspěšně obhájil (summa cum laude) svou disertační práci s názvem Eruditio, Pietas et Honor: Joan de Borja i la música del seu temps (1533-1606), kterou vypracoval na Univeristat Politècnica de València.

31. května 2015, 12.00, muzikologický seminář o hudbě rudolfínské doby

V neděli 31. května 2015 se v prostorách knihovny Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (U Třešňovky 8, 180 00 Praha 8) uskuteční další seminář věnovaný tématu hudební kultury rudolfínské doby. Program bude sestaven z připravených i improvizovaných výstupů, které se obsahově vážou k uvedenému tématu. Smyslem setkání je však zároveň navázat na již více než dvouletou činnost projektu Musica Rudolphina, utvrdit pracovní i osobní vazby a zvážit další možnosti koordinace našich aktivit. Setkání bude zahájeno ve 12.00 hodin společným obědem, oficiální konec je plánován na 17.00 hodin. V dopoledních hodinách bude možná společná návštěva výstavy Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby.

květen 2015, vydání knihy Smrt Rudolfa II.

Nakladatelství Lidové noviny vydalo v Knižnici Dějin a současnosti publikaci Smrt Rudolfa II. Autory jsou Václav Bůžek a Pavel Marek.

květen 2015, nové číslo bulletinu Studia Rudolphina

S vročením 2014 vychází čtrnácté číslo bulletinu Studia Rudolphina, který vydává Ústav dějin umění AV ČR. Obsahuje pět studií (M. Eichenberg, I. Purš, P. Uličný, J. Zimmer a J. Smolka) a čtyři komentáře, které pokrývají různorodé aspekty umění a kultury středoevropské renesance a pražského císařského dvora na přelomu 16. a 17. století. Součástí tohoto čísla je i bibliografie k tématu Letohrádek Hvězda v Praze, kterou připravila S. Dobalová a I. Muchka a zprávy o činnosti Centra v roce 2013.

7. května 2015, 16.00, přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku

V rámci cyklu přednášek Kroužku pro dějiny raného novověku, který pořádá Archiv hl.m. Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK, vystoupí ve čtvrtek 7. května od 16.00 hodin v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce Petr Daněk s přednáškou Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo? Hudební rekonstrukce cyklu ritornelových písní Adama Václava Michny Loutna česká (1653).

3. května 2015, 18.00, koncert souboru Ensemble Versus v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora

V neděli 3. května 2015 se v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora bude od 18 hodin konat koncert s názvem Surrexit Christus, Alleluja. Účinkuje Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase a Veroniky Hrůzové a Robert Hugo (varhany). Program: Anonym (Starobrněnský sborník): Toccata Primi toni (varhany), Jean L’Héritier: Surrexit Pastor bonus à 6, Josquin Desprez: Gaude Virgo à 4, Nicolas Gombert: Ego sum qui sum à 7, Anonym (Sborník Bernharda Schmidta 1602): Canzon (varhany), František Emmert: Os justi meditabitur, Charles Villers Stanford: Beati quorum via, Anton Bruckner: Os justi meditabitur, Hans Leo Hassler: Fantasia (varhany), Roland de Lassus: Surrexit Dominus vere à 6, Nicolaus Zangius: Exultate justi in Domino à 6, Hans Leo Hassler: Angelus Domini à 8.

duben 2015, výstava hudebních tisků a rukopisů z fondu Vlastivědného muzea ve Slaném

V malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném je v dubnu umístěna výstava, která představuje hudební prameny z fondu této instituce od středověku do devatenáctého století. Poprvé je veřejnosti mj. představen i cenný hudební rukopis psaný na pergamenu, který byl v 16. století  pořízen pro potřeby místního františkánského řádu. Mezi zajímavé hudební prameny vystavené v expozici patří i konvolut tří vzácných tisků, vydaných na počátku 17. století v Hamburku a Passově. Obsahuje všechny hlasy k několika cyklům polyfonních Magnificat a dokládá i zvláštní oblibu typickou pro začátek 17. století, kdy se nové italské madrigaly podkládaly duchovními texty. Jedinečným exponátem výstavy je i soubor tisků skladeb Orlanda di Lasso či tištěné liturgické knihy z dvacátých let 17. století, které věnoval roku 1664 slánským piaristům jejich fundátor Bernard Ignác z Martinic.

11. dubna 2015, 19.00, velikonoční koncert renesanční hudby z bohemikálních pramenů v Juditině věži (Mostecká 1, Praha 1)

Koncert se specifickou dramaturgií zpodobňuje příběh velikonočního mystéria v hudbě luterského kostela v Jáchymově 16. století. Bohaté horní město patřilo v té době mezi největší centra tehdejších Čech a místní latinská škola byla vyhlášená svojí vysokou úrovní. V její knihovně se dodnes dochovaly hudební prameny, z nichž žáci pod vedením kantora Nikolause Hermana připravovali hudbu pro bohoslužby. Program, jež v podobenstvích vypráví příběh Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, je sestaven z latinských čtyř a pětihlasých motet (Josquin Desprez, Jacob Obrecht, Ludwig Senfl), německých luterských písní (Johann Walter) a instrumentálních bicinií (Ondřej Chrysoponus Jevíčský). Vystoupí soubory Ensemble Sporck & Quadrifolium pod vedením Lukáše Vytlačila.

6. března 2015, 17.00, prezentace nové knihy Petra Daňka

V pátek 6. března 2015 od 17 hodin bude v prostorách knihovny Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě slavnostně představeno dlouho očekávané knižní vydání práce doc. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. s názvem Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630 (Praha, Koniasch Latin Press, 2015). Kniha, jež je výsledkem stejnojmenného vědeckého projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky (reg. č. 408/09/1857), sumarizuje Daňkův dlouholetý výzkum hudebních tisků 16. a 17. století dochovaných na našem území.

březen 2015, nový článek o rudolfínské hudební kultuře v časopisu Harmonie

Nové březnové číslo časopisu Harmonie přináší pokračování cyklu rudolfínských studií. Tentokrát je pozornost věnována madrigalové a motetové tvorbě císařského varhaníka a skladatele Charlese Luythona. Autory jsou Mgr. Šárka Hálečková a Bc. Jan Bilwachs, juniorští spolupracovníci projektu Musica Rudolphina.

20. února 2015, 15.00, komentovaná prohlídka výstavy Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek

V pátek 20. února 2015 proběhne v Muzeu hlavního města Prahy od 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek. Výklad povede renomovaná historička umění dr. Eliška Fučíková.

11. února 2015, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

11. února 2015 uplynou tři roky od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne ve středu 11. února 2015 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

leden 2015, nový díl seriálu o hudební kultuře rudolfínské Prahy

Časopis Harmonie otiskl v lednovém čísle 2015 pokračování seriálu o hudební kultuře rudolfínské Prahy. Nový příspěvek je věnován tanci v rudolfínské době a jeho autorkou je Hana Tillmannová.

leden 2015, premiérová nahrávka Prachatického kancionálu (1610)

Nakladatelství Koniasch Latin Press vydalo dlouho očekávanou nahrávku repertoáru Prachatického kancionálu, jehož se zhostil soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny. Hlavní písař kancionálu, bakalář Karlovy univerzity Václav Vít Chlumecký, ho začal psát v roce 1610 ve škole u svatého Haštala na Starém Městě pražském. Asi v roce 1614 nebo 1615 si ho přinesl do svého nového působiště v Prachaticích. Kancionál se zde používal po zbytek 17. století. Rukopis obsahuje více než 150 skladeb, většnou pro čtyři až šest hlasů. Dramaturgie nahrávky byla vedena snahou představit reprezentativní výběr skladeb. Úvodní část nahrávky je stylizována jako matutinum před úsvitem Božího hodu velikonočního, proprium následující ranní mše je nahrazeno písněmi od Velikonoc do Božího Těla, odpolední nešpory jsou ve znamení adventu a poslední večerní hodinková bohoslužba, kompletář, je doplněna skladbami s postní a pohřební tematikou. Nahrávka zprostředkovává věrohodný a nepřikrášlený pohled na dosud málo známou tvýř hudby české pozdní renesance v celé její třízlivé neokázalosti.

leden 2015, studie o významném prameni k hudebním dějinám rudolfínské Moravy

V 6. čísle 46. ročníku 2014 hudební revue Opus musicum (2014) vyšla studie Vladimíra Maňase Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608, který pojednává o hudebním ansámblu Karla z Lichtenštejna, jeho kapelníkovi Nicolausi Zangiovi a souboru hudebnin, který tento ansámbl užíval. Studie je doplněná edicí a fotografiemi pramene.

2. ledna 2015, spuštění studentské sekce projektu Musica Rudolphina

V pátek 2. ledna 2015 byla spuštěna dlouho očekávaná stránka studentské sekce Musica Rudolphina. Přináší profily studentů, kteří se podílejí na rozvoji tohoto projektu. Stránka je je přístupná z menu "lidé" nebo přímo zde.

21. prosince 2014​, rozhovor s koordinátorem projektu Musica Rudolphina

Informační portál o opeře, hudbě a tanci Opera Plus přinesl rozhovor Lukáše Vytlačila s koordinátorem projektu Musica Rudolphina Petrem Daňkem, kde jsou také obsáhle zmiňovány aktivity a perspektivy této  odborné mezinárodní aktivity. Více naleznete zde.

prosinec 2014, nová kniha o rudolfínské Praze

Nakladatelství Karolinum vydalo v Edici Praha knihu Praha rudolfínská, jejíž autorkou je PhDr. Eliška Fučíková. Fotografiemi publikaci doplnil Oto Palán. Kniha je zasvěceným průvodcem po Praze za doby vlády Rudolfa II. Vedle četných reprodukcí objektů a uměleckých děl obsahuje i detailní tzv. Sadelerův prospekt a kapitolu věnovanou významným osobnostem rudolfínské Prahy.

18. prosince 2014, 16.00, přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 proběhne od 16:00 v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce přednáška na téma Charles Luython (1557–1620), rudolfínský skladatel motet a madrigalů. Referovat budou Bc. Jan Bilwachs a Mgr. Šárka Hálečková.

4. prosince 2014, habilitační řízení PhDr. Martina Horyny, PhD.

Před vědeckou radou Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně se 4. prosince 2014 konalo habilitační řízení Martina Horyny v oboru muzikologie. Součástí řízení byla přednáška na téma Hudba na rožmberském dvoře v 16. století a následná diskuse. Oponenty habilitační práce byli Stanislav Bohadlo, Lubomír Spurný a Petr Daněk. Vědecká rady schválila předloženou práci všemi hlasy.

30. listopadu 2014 - 29. listopadu 2015, rozhlasový pořad Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století

Český rozhlas vysílá na stanici Vltava od 30. listopadu 2014 nový ročník seriálu o liturgickém roce v hudbě různých epoch a kultur – tentokrát se jedná o Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století. Cílem seriálu, který napsal Martin Horyna, je představit bohoslužebnou hudbu z českých pramenů nejen v průběhu liturgického roku, ale také v domácím a evropském kontextu složité doby na pomezí středověku a novověku. Seriál se vysílá v roce 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, proto v něm bude věnována mimořádná pozornost husitství, české reformaci a zvláštnostem v hudebním repertoáru, které jsou s těmito historickými událostmi spjaty. V seriálu, který má 56 dílů, zazní více než dvacet hodin nahrávek historické hudby v podání našich i zahraničních interpretů. Existující nahrávky samozřejmě nemohou rovnoměrně pokrýt spektrum svátků, funkcí a žánrů, které – má-li se seriál alespoň pokusit o objektivitu – jsou pro dobovou bohoslužebnou hudbu charakteristické. Proto Český rozhlas podpořil vznik poměrně velkého množství nových nahrávek, ve kterých soubor Dyškanti zúročil své letité zkušenosti s repertoárem právě tohoto druhu. Vysílá Český rozhlas, stanice Vltava, každou neděli a vybrané svátky od 7.00 do 7.35 hod. Odvysílané pořady jsou dostupné též v Rozhlasovém archivu na webu Českého rozhlasu.

12. listopadu 2014 - 29. března 2015, výstava děl dvorních umělců Rudolfa II.

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově na Florenci výstavu nazvanou Rudolfínští mistři. Díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek. Kurátorkou výstavy je Dr. Eliška Fučíková. Na výstavě jsou představena díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha a Adriaena de Vries. Vystaveno je i několik děl anonymních. Zvláštním bonusem je zápůjčka dosud neznámého portrétu Rudolfa II. z doby před rokem 1585.  Výstavu doplnilo Muzeum hlavního města Prahy významnými díly z rudolfínského období ze svých sbírek.

1. listopadu 2014, muzikologický seminář o hudbě na dvoře Rudolfa II.

V sobotu 1. listopadu 2014 se v knihovně Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (U Třešňovky 8, Praha 8) uskuteční od 10.10 seminář o hudbě na dvoře Rudolfa II. V jeho rámci budou bilancovány výsledky dosavadního výzkumu projektu Musica Rudolphina a budou též diskutována další témata vhodná pro badatelskou činnost a práci členu rudolfínského týmu a studentů a mladých adeptů oboru. Hledány budou další cesty pro širší mezinárodní a mezioborovou spolupráci. Konec semináře je předpokládán v 18.18.

22. - 24. října 2014, mezinárodní konference Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei

Ve dnech 22.-24.10.2014 pořádá v Bratislavě Slavistický institut Slovenské akademie věd, Rakouské kulturní fórum a Slovenská muzikologická společnost v prostorách Oesterrichisches Kulturforum, Astoria Palace, Hodžovo nam. 1, mezinárodní konferenci s názvem Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Z rudolfínského týmu na konferenci vystoupí Vladimír Maňas s tématem Music in the Mirror of Religion: On the Discourse of Liturgical Music in the 17th Century (from Beyerlinck to Hoffmann and Beckovský) a Petr Daněk Georgius Bartholdus à Breitenberg – unbekannter Mitgestallter des Prager Musikbarocks.

20. září 2014, konference Kryštof Harant ve světle nových objevů

V sobotu 20. září 2014 v odpoledních hodinách se na hradě Pecka uskutečnila konference Kryštof Harant ve světle nových objevů, kterou uspořádal městys Pecka u příležitosti 450. výročí skladatelova narození. Zazněly čtyři referáty - Kryštof Harant a historická paměť přelomu 20. a 21. století (Marie Šedivá Koldinská), Španělská mise Kryštofa Haranta (Martina Bardoňová), Kryštof Harant - skladatel (Jan Baťa) a „Egyptský suvenýr“ Kryštofa Haranta (Martin Witkowski).

10. září 2014, koncert souboru Octopus pragensis

Na Hudebních slavnostech Emy Destinnové v Českých Budějovicích vystoupil ve středu 10.9. 2014 v klášterním kostele Panny Marie soubor Octopus pragensis s programem Vokální a varhanní hudba vrcholné renesance v Čechách. Jeden blok skladeb byl věnován i hudbě v rudolfínské Praze, v rámci kterého zazněla vokální i varhanní díla Jacoba Handla Galluse, Philippa de Monte, Charlese Luythona, Kryštofa Haranta a Nicolause Zangia. Na varhany hrál Pavel Černý.

10. září 2014, prezentace projektu Musica Rudolphina v časopise Czech Music Quarterly

Časopis Czech Music Quarterly, který vydává Hudební informační středisko v Praze a je distribuován po celém světě, přinesl v posledním čísle (2014/2) na stranách 23-29 informační studii Musica Rudolphina. A project of international co-operation in musicological research, který přehledně informuje o projektu Musica Rudolphina. Autory příspěvku jsou členové rudolfínského týmu.

8. září 2014, úspěšná obhajoba diplomových prací s rudolfínskou tematikou

V Ústavu hudební vědy FF UK v Praze obhájili 8. 9. 2014 své práce dva studentští spolupracovníci projektu Musica Rudolphina - Bc. Šárka Hálečková (diplomová práce Carl Luython - První kniha madrigalů 1583, edice a analýza) a Jan Bilwachs (bakalářská práce Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum...fasciculus primus Carla Luythona a jejich konkordance. Kritická edice a analýza vybraných motet).

27. srpna 2014, úspěšná obhajoba disertační práce

Na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě úspěšně obhájila 27.8. 2014 dizertační práci PhDr. Andrea Meščanová. Tématem práce byl Hudební život a památky Košic do roku 1600. V textu práce jsou důležité zmínky i o hudbě rudolfínských skladatelů. Školitelkou doktorandky byla Prof. Marta Hulková.

srpen 2014seriál článků o hudební kultuře rudolfínské Prahy

Časopis pro klasickou hudbu, jazz a world music Harmonie začal uveřejňovat volný seriál článků o hudební kultuře rudolfínské Prahy. Prvý příspěvek vyšel pod názvem Symphonia Rudolpho Secundo, Romanorum Imperatori semper Augusto aneb výzkum rudolfínské hudby v mezinárodním kontextu v květnovém čísle. Srpnové číslo přineslo článek, jehož autorkou je Michaela Žáčková Rossi, Na dvoře Rudolfa II. V říjnovém čísle by měla navázat další krátká tematická studie Hudba v rudolfínské Praze od Jana Bati. Listopadové číslo pak ozdobí článek věnovaný pražskému nototisku v době rudolfínské z pera Petra Daňka. Každý příspěvek je doplněn bohatou barevnou ikonografií.

4. července 2014, vystoupení souboru Octopus pragensis

V rámci Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově vystoupil 4.7. 2014 v Zrcadlovém sále zámku soubor Octopus pragensis s programem, který zahrnoval i skladby autorů rudolfínského dvora a Prahy (Philippe de Monte, Nicolaus Zangius, Jacobus Handl Gallus, Kryštof Harant, Charles Luython). Skladby Charlese Luythona zazněly v novodobé premiéře. Edičně je připravila Šárka Hálečková.

červenec 2014, nový seriál čtvrtletníku Cantus

Čtvrtletník pro sborové umění Cantus začal od čísla 1/2014 otiskovat seriál věnovaný liturgickým skladbám renesančních autorů. Jeho autor Vladimír Maňas se v prvé části nazvané "Renesance - skladba jako výzva" věnoval obecnému úvodu k hudební kultuře a provozovací praxi hudby renesančního období.

20. května 2014, nahrávka Regina coeli Carola Luythona

Nová nahrávka Regina Coeli Carola Luythona, pořízená studenty americké konzervatoře UMKC Conservatory of Music and Dance, v přepisu Tonyho Warda a za řízení Nicholase Lee v kostele Village Presbyterian Church v Kansasu: http://www.youtube.com/watch?v=H6NiDjGnLBo&t=84.

květen 2014, ukončené seminární práce s rudolfínskou tematikou

V semináři Hudby vrcholné renesance a raného baroka na FF UK v Praze ukončili seminární práce Bc. Lukáš Vytlačil, jenž předložil studii na téma Dvě chorální moteta officia pro slavnost Božího těla z Opatovického graduálu (XI B 1) a  Bc. Eliška Svobodová, která se se zabývala pětihlasými madrigaly Bernardina Mosta (MOSTO, Bernardino: Madrigali ... a cinque voci, Antwerpen: Pierre Phalèse & Jean Bellère, 1588 (RISM M 3811).

duben 2014

V Semináři hudby vrcholné renesance a raného baroka na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze ukončil seminární práci Michal Hrubý, který zpracoval téma Fantazie pro klávesové nástroje od Carla Luythona.

24. a 25. dubna 2014, mezioborová konference "Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem"

Filozofická fakulta UK v Praze spolu s Archivem hlavního města Prahy pořádá v prostorách Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 - Staré Město) ve dnech 24. a 25. dubna 2014 mezioborovou konferenci na téma Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. Návrhy referátů je možno poslat do 28. února 2014 na adresu antialkoran@seznam.cz.

4. dubna 2014, Zpívané postní rozjímání Ensemble Versus. Renesanční moteta pro Svatý týden kolem roku 1600 (Vaet, de Monte, Regnart, de Kerle, Luython, Gallus, Pacelli)

4. dubna 2014 ve 20 hodin proběhne v brněnském kostele sv. Leopolda duchovní koncert s názvem Zpívané postní rozjímání. V podání souboru Ensemble Versus zazní renesanční moteta pro Svatý týden autorů Jacoba Vaeta, Philippa de Monteho, Jacoba Regnarta, Jacoba de Kerleho, Charlese Luythona, Jacoba Galluse a Asprilia Pacelliho. Stejný program zazní 16. dubna 2014 v 16 hodin v refektáři benediktinského kláštera v Rajhradě.

11. února 2014, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

11. února 2014 uplynou dva roky od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne v úterý 11. února 2014 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

7. února 2014, úspěšná obhajoba diplomové práce s rudolfínskou tématikou

Bc. Petra Jakoubková úspěšně obhájila v pátek 7. 2. 2014 na Filozofické fakultě UK v Praze svoji magisterskou práci na téma Typografie hudebních tisků Jiřího Nigrina (61 stran textu, 61 stran obrazových a textových příloh). Vedoucím práce byl Petr Daněk, oponentem Petr Voit.

29. ledna 2014, nová kniha o Pavlu Spongopaeovi Jistebnickém (c1560-1619)

V nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí vydala v závěru roku 2013 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové práci PhDr. Dany Souškové, Ph.D.  o význačném českém skladateli rudolfínského období nazvanou Pavel Spongopaeus Jistebnický (128 s., ISBN 978-80-7405-326-9). Práce se zabývá životem a tvorbou tohoto skladatele, přináší soupis jeho skladeb v podobě incipitového katalogu a edici vybraných skladeb. Kniha je vybavena německým resumé. 

29. ledna 2014, 19.00, koncert souboru Octopus pragensis 

Ve středu 29. ledna 2014 se v sále ZUŠ Žacléř uskuteční od 19 hodin koncert souboru Octopus pragensis s uměleckým vedoucím Petrem Daňkem. V programu zazní skladby vrcholné renesance, včetně děl rudolfínských skladatelů (Philippe de Monte, Jacobus Handl Gallus, Carlo Gesualdo da Venosa, Claudio Monteverdi, Christoph Demantius ad.). Pořádá Kruh přátel hudby Žacléř ve spolupráci s ZUŠ Žacléř.

19. ledna 2014, 16.00, benefiční koncert souboru Dyškanti 

V neděli 19. ledna 2014 se v kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích uskuteční od 16 hodin benefiční koncert souboru Dyškanti s uměleckým vedoucím Martinem Horynou. V programu s názvem "Od Nového roku do Hromnic. Duchovní hudba 14. až 17. století spjatá se začátkem nového roku" zazní kromě anonymních skladeb a několika kompozic českobudějovického skladatele Kryštofa Hecyra (ca 1520–1593) díla slavných autorů 15. a 16. století, jako byli Heinrich Isaac, Claude Goudimel, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Claudio Merulo nebo Jacob Handl, některá dokonce v novodobých premiérách. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela sv. Rodiny u Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna.

Mezinárodní kolokvium PALATIUM 1400–1700 v Praze

Projekt ESF nazvaný PALATIUM 1400–1700 se posunul do své druhé poloviny a od rezidencí rodů Valois a Habsburků se obrátil k tématu letohrádků. V Praze se ve dnech 5.–7. června 2014 uskuteční mezinárodní kolokvium, které připravuje Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno. Program kolokvia budou tvořit příspěvky o součástech residenčních areálů, které ve středoevropských pramenech nacházíme od 15.–19. století nejčastěji pod pojmem Lusthaus. Důležitou součástí pražského setkání bude vedle ryze filologického vymezení pojmu i kulturně historické a stavebně typologické určení těchto staveb. Zejména v souvislosti s funkčně obdobnými architektonickými úlohami jako byly lovecký hrádek, vila, zahradní pavilon a casino. Badatelé zaměří pozornost také na ikonologii výzdoby těchto doprovodných objektů rezidenčních celků a na urbanistické funkce zahrad, parků a loveckých obor, v nichž tyto objekty stály. Call for papers končí 31. ledna 2014. Více na http://www.courtresidences.eu/index.php/home/.

8. prosince 2013, nový sborník studií s rudolfínskou tematikou

Katedra hudobnej vedy Filozofické fakulty Univezity Komenského v Bratislavě vydala ročenku Musicologica Istropolitana X-XI, která obsahuje příspěvky, jenž byly prezentovány na konferenci věnované 90. výročí založení tohoto pracoviště (Bratislava, 26.-28.10. 2011). Téma konference byla hudební kultura měst ve středoevropském prostoru. Sborník, jehož editorkou je prof. Marta Hulková, obsahuje 21 původních studií. K rudolfínské tématice se vztahuje řada příspěvků kupř. Kláry Komorové, který je věnován tiskům 16. století na Slovensku, Kateřiny Maýrové zaměřený k hudebnímu repertoáru v Rokycanech, Anny Kňažíkové, který se zabývá tvorbou Christopha Demantia v Bardějovské sbírce hudebnin ad. Součástí sborníku je i studie Petra Daňka a Jana Bati, v níž je analyzován rukopis Národní knihovny ČR sign. 59 r 483 pocházející z Ústí nad Labem z konce 16. století, jehož faksimile naleznete i v rubrice Odkazy na těchto webových stránkách.

5. prosince 2013, 16.00, přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku

Kroužek pro dějiny raného novověku pořádá přednášku Praha – rezidence Ferdinanda I. 1526–1564. Vzory, koncepty a realizace, kterou pronese ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (COLLEGIUM EUROPAEUM - Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR).

28. listopadu 2013, 16.00, přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku

Kroužek pro dějiny raného novověku pořádá přednášku Jiří Nigrin a typografický vývoj nototisku v jeho dílně, kterou pronese ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce Bc. Petra Jakoubková (Ústav hudební vědy FF UK).

21. listopadu 2013, 17.00, přednáška z cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

COLLEGIUM EUROPAEUM - Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR pořádá přednášku Johannes Kepler a jeho kontakty s Galileem Galileim. Přednášejí PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR). 

15. - 16. listopadu 2013, prezentace projektu Musica Rudolphina v Itálii

V rámci mezinárodní konference „La ricezione della musica di Andrea e Giovanni Gabrieli in Europa“, na pozvání  nadace Fondazione Ugo e Olga Levi, bude projekt Musica Rudolphina prezentován v Benátkách. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2013 se sejdou v sídle nadace, v Palazzo Giustinian Lolli, odborníci na italskou hudbu a zejména na její recepci ve střední a východní Evropě. Toto setkání se uskuteční z iniciativy mezinárodního badatelského seskupení TRA.D.I.MUS. (Tracking the Dissemination of Italian Music in Central and Eastern Europe), vzniklého v roce 2009 právě při benátské nadaci Fondazione Ugo e Olga Levi a jehož členy jsou hudební vědci z Itálie, Slovinska, Polska a Slovenska. Mezi hlavními cíly TRA.D.I.MUS. je realizace multimediální databáze skladeb italských autorů renesance a raného baroka působících v různých koutech Evropy, nových nahrávek, kritických edic a vědeckých publikací. Sdružení je přístupné všem, kdo se zabývají recepcí italské hudby 16. a 17. století v Evropě a proto se koordinátorka TRA.D.I.MUS. a kurátorka konference Marina Toffetti z univerzity v Padově obrátila na zakladatele projektu Musica Rudolphina s nabídkou představit vznikající mezinárodní projekt Musica Rudolphina v rámci letošního italského setkání. Po nedávné prezentaci Musica Rudolphina Petrem Daňkem v Bratislavě je tak benátská účast dalším důležitým krokem na mezinárodním poli k možnému navázání spolupráce s muzikology, historiky umění, kulturními historiky a dalšími vědci, kteří se zabývají rudolfinskou epochou a jejími kulturními centry. Program konference na www.fondazionelevi.it.

10. října 2013, prezentace projektu Musica Rudolphina na Slovensku

V rámci mezinárodní konference Jozef Kresánek. Inspirativní osobnosť slovenské hudobné kultúry, která je pořádána Slovenskou muzikologickou asociáciou a Katedrou hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského při festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (9.-11.10. 2013) bude představen i projekt Musica Rudolphina.

září 2013, nové číslo Studia Rudolphina

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vydal nové dvojčíslo (12-13) bulletinu Studia Rudolphina. Mezi studiemi nalezneme dva texty Jürgena Zimmera věnované nerealizovaným akvizicím do sbírky Rudolfa II. a souvislostem obrazu Josefa Heintze Dva hudebníci. Studie Ivany Horacek je věnována výměnám artefaktů mezi Prahou a Dvorem v Drážďanech. Následný přispěvek Mirky Døj-Fetté je zaměřen k tématice alegorií na turecké války. Kabala jako cesta výkladu funkcí některých drahokamů na koruně císaře je tématem příspěvku Ivo Purše. Do oddílu Prima Idea přispěli Thomas Fuseniga, Eliška Fučíková, Lubomír Konečný a Václav Rybařík. Pozoruhodná je i nově zařazená část tohoto dvojčísla označená jako Fontes, která přináší tištěnou podobu přednášky Štěpána Váchy (viz informace dříve) o rozmístění konfesí v pražských kostelech v roce 1618. Aagje Van Cauwelaert analyzuje album amicorum, které zachycuje i význačné rudolfince. Mimořádně pozoruhodný je počin Jürgena Zimmera, který pro tuto rubriku editoval „rudolfinské“ články Hermanna Roskoschnyho  z deníku Bohemia. Závěr čísla přináší bibliografii bulletinu studia Rudolphina za období 2001-2013 a soubor edičních norem pro přispěvovatele do tohoto periodika. Vše doplněno o četné a barevné reprodukce.

19. září 2013, 9.40, obhajoba diplomové práce Michaely Dobošové

Diplomovou práci s tématem Christoph Demantius - Tympanum militare 1600 a 1615. Edice a analýza sbírky, odevzdala na FF UK v Praze Michaela Dobošová. Obhajoba se bude konat 19. září 2013. Vedoucím práce je Petr Daněk, oponentem Jan Baťa.

12. září 2013, 21.20, zajímavý pořad Českého rozhlasu

12. září 2013 bude v pořadu Musica antiqua na Českém rozhlase Vltava uveden od 21.20 hodin pořad, který bude věnován páté knize madrigalů Claudia Monteverdiho. Autorem tohoto pořadu je Petr Daněk.

5. září 2013, 9.00 a 21.20, zajímavé pořady Českého rozhlasu

Ve čtvrtek 5. 9. 2013 zazní v pořadu Rondo na Českém rozhlase Vltava od 9.00 hodin komentovaná ukázka z nahrávky 5. knihy madrigalů Carla Gesualda v interpretaci souboru The Hilliard Ensemble. Ve stejný den večer v pořadu Musica antiqua od 21.20 hodin bude uveden pořad Carlo Gesualdo da Venosa (1566 - 1613). Renesanční šlechtic, hudebník a skladatel. 400. výročí úmrtí tohoto skladatele bude věnován i článek v periodiku Českého rozhlasu Magazín Vltava, který se jmenuje "Kavalír velmi pohnutého osobního života". Vše připravil Petr Daněk.

28. června 2013, dvě nové studentské práce s rudolfínskou tematikou

V semináři hudby vrcholné renesance a raného baroka FF UK v Praze byly zadány dvě nové bakalářské práce, které by měly být obhájeny v roce 2014.
 
Jan Bilwachs bude pracovat na tématu Carl Luython – Selectissimarum sacrarum cantionum 1603 (Kritická edice a analýza) / (Critical edition and analysis). Cílem této práce je pořízení kritické komentované edice sbírky motet Carla Luythona z roku 1603 Selectissimarum sacrarum cantionum, která byla vydána v Praze v tiskárně Jiřího Nigrina. Moteta budou v práci transkribována a spartována, dále pak analyzována a srovnána s další tvorbou tohoto autora a i s hudebním repertoárem provozovaným v  kapele císaře Rudolfa II. v Praze a s tvorbou Luythonových významných evropských současníků. Na základě dostupné literatury a pramenů bude sbírka zařazena do kontextu skladatelova života a kulturního dění v Praze na přelomu 16. a 17. století.
 
Martin Bouma se bude věnovat tématu Rukopis NK XVII F 72 jako pramen k předbělohorské hudební kultuře / Manuscript NK XVII F 72 as a Source of Czech Musical Culture before 1620. Autor se  bude zabývat hlasovou knihou vokální polyfonie, která pochází z konce 16. století z Přeštic. Pramen představuje část z původní kolekce. Uložen je v rukopisném oddělení Národní knihovny v Praze. Obsahuje více jako sto skladeb motetového typu od českých, ale i celoevropsky známých autorů (Jacobus Handl Gallus, Orlando di Lasso, Jacobus Clemens non Papa, Dominicus Phinot, Joannes Simonides Montanus, Simon Bariona Oppolensis ad.). Řada skladeb je určena pro osm hlasů. Obsahem práce bude popis a analýza pramene, pořízení katalogu skladeb, komparace s dalšími českými a zahraničními prameny, určení maxima atribucí a edice vybraných skladeb. Autor se pokusí i určit zdroje, odkud byly skladby opisovány a přispět tak k řešení otázek spjatých s dobovou migrací reperotáru. Zmíněný pramen nebyl doposud muzikologicky dostatečně zhodnocen.

23. května 2013, 9.00, 5. studentská vědecká konference

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 proběhne v knihovně Kabinetu hudební historie Etnografického ústavu ČSAV na Puškinově náměstí č. 9 v Praze  5. studentská muzikologická konference. V dopoledním bloku vystoupí frekventanti Semináře vrcholné renesance a raného baroka Ústavu hudební vědy FF UK s těmito referáty:

Hana Tillmanová: Maestri di Ballare aneb nejvýznamnější italští taneční mistři 16. století z pohledu Cesare Negrího a jeho sbírky Nuove Inventioni di Balli
Michal Straka: Carlo Gesualdo – stylová charakteristika
Petra Jakoubková: K typografickému vývoji dílny Jiřího Nigrina
Michaela Dobošová: Christoph Demantius. Tympanum militare (1600,1615). Analýza sbírky

15. května 2013

Kroužek pro dějiny raného novověku pořádá přednášku Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna v průběhu 16. století, kterou pronese ve čtvrtek 16. května 2013 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce Mgr. Jan Síč (Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK).

23. dubna 2013

Programová komise Annual Medieval-Renaissance Music Conference přijala návrh tematického panelu s názvem Musica Rudolphina, na němž budou participovat členové týmu Musica Rudolphina. Konference se uskuteční ve dnech 4. - 7. července 2013 v malebném severoitalském městečku Certaldo, rodišti Giovanniho Boccaccia. Panel bude sestávat z těchto referátů:

Michaela Žáčková Rossi: The Musical kinships at the Court of Rudolph II
Ferran Escrivà–Llorca: Juan de Borja's Musical Activities in Prague
Petr Daněk: Die heüser bey und hinder St. Thomas khloster 
Jan Baťa: Praga festivans. Music and festivities in Rudolphian Prague
Jiří K. Kroupa: Per musica ad erotica: Fiction and reality in the social life at the turn of the 16th and 17th century

16. dubna 2013

Ve středu 24. dubna 2013 se v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) uskuteční koncert s názvem Velikonoční rozjímání. V podání souboru Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase zazní duchovní skladby od počátku 16. do počátku 17. století (Zangius, Vaet, L'Heritier, Gombert, Lassus, Richafort, Hassler, Isaac) s doprovodem varhanního positivu (Marek Čermák). Začátek ve 20.15.

12. dubna 2013

Český rozhlas Vltava uvede ve dnech 29. 4. - 3. 5. 2013 cyklus čtyř matiné, která připravil Petr Daněk. Jsou zastřešena společným názvem Proč je hudba renesance krásná? a přinesou více jak čtyři hodiny hudby 16. století s odborným komentářem. Matiné začínají vždy v 10.15. Témata jednotlivých matiné jsou:

29. 4. Lidský hlas jako zvukový ideál
30. 4. Zapomenutý zvuk renesančních nástrojů
2. 5. Rudolfínská Praha jako centrum hudby vrcholné renesance
3. 5. Čtyři hlasy nestačí aneb renesanční skladby pro 40 a méně zpěváků

27. března 2013

21. března 2013

Bc. Eliška Svobodová píše v Semináři vrcholné renesance a raného baroka v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze seminární práci, v které se zabývá hudební rodinou Mostů a jejich působením v Praze a Střední Evropě. Pozornost věnuje i prvé knize madrigalů Bernardina Mosta (MOSTO, Bernardino: Madrigali ... a cinque voci, Antwerpen: Pierre Phalèse & Jean Bellère, 1588 (RISM M 3811), která je uložena i ve fondu Českého muzea hudby v Praze (sign. AZ 64 a,b).

8. března 2013

Dva členové týmu Musica Rudolphina - Martin Horyna a Vladimír Maňas - publikovali objevný článek s názvem Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno v prestižním časopise Early Music 4/2012. Text je k nahlédnutí zde.

25. února 2013

V Semináři hudby vrcholné renesance a raného baroka v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze vznikají v současné době pod vedením Petra Daňka tři magisterské práce s rudolfínskou tématikou. Bc. Petra Jakoubková se věnuje osobě a činnosti jednoho z nejvýznamnějších tiskařů rudolfínské Prahy Jiřímu Nigrinovi. Analyzuje jeho hudební tisky a snaží se postihnout vývoj jeho typografického materiálu, inspirace a vlivy. Práce je nazvaná Typografie hudebních tisků Jiřího Nigrina. Druhou práci dokončuje Bc. Michaela Dobošová. Jejím tématem je tvorba  libereckého rodáka Christopha Demantia, především pozoruhodná sbírka Tympanum militare (1600, 1615), která je dedikována císaři Rudolfovi II.  Bc. Šárka Hálečková  zpracovává prvou knihu madrigalů Charlese Luythona, která byla vydána v Benátkách v tiskárně Angela Gardina roku 1582.  Práce přinese edici celé sbírky a analýzu jednotlivých skladeb, včetně informací o souvislostech vydání. Práce by měly být obhájeny v tomto akademickém roce a jejich části následně publikovány v odborném tisku.

14. února 2013, 21.20, záznam koncert souboru Cinquecento (Český rozhlas 3 - Vltava)

V pořadu Musica antiqua bude vysílán komentovaný záznam koncertu souboru Cinquecento s názvem Hudba pro Habsburskou říši, který proběhl dne 12. června 2012 v 19:30 v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Akce, jíž uspořádala Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci se Státním okresním archivem Kutná Hora za finanční podpory města Kutná Hora, Nadace Český hudební fond a Nadace Život umělce, symbolicky uzavírala dvoudenní mezinárodní konferenci Rudolfínská Kutná Hora. Koncert byl ojedinělý v několika ohledech. Předně nabídl nebývale kvalitní dramaturgii ve špičkovém provedení, jež měla z větší části přímý vztah ke svatojakubskému kostelu. Zároveň byl českým debutem ansámblu, který si za osm let existence vydobyl evropské renomé mimo jiné i díky svému spojení s prestižní britskou nahrávací společností Hyperion, u níž vydal již sedm kompaktních desek.

11. února 2013, 18.00, Requiem za Jaromíra Černého (kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1)

11. února 2013 uplyne rok od smrti doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. (24. 3. 1939 - 11. 2. 2012). U příležitosti tohoto výročí bude za něj sloužena zádušní mše svatá, která proběhne v pondělí 11. února 2013 od 18 hodin v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1-Nové Město. Celebrovat bude tamější duchovní správce P. Lukáš Lipenský O.Cr., liturgii doprovodí svým zpěvem soubor Gontrassek.

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě