HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

 

Vítejte na stránkách výzkumného centra Musica Rudolphina, který vzniklo v souvislosti se 400. výročím úmrtí císaře Rudolfa II. Habsburského (18. 7. 1552 – 20. 1. 1612)  z iniciativity spolupracovníků  Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Iniciátoři této myšlenky vycházejí z názoru, že období vlády zmíněného císaře a také českého a uherského krále, rakouského vévody etc., představuje jedno z vrcholných období vývoje evropské kultury, školství, vzdělanosti a umění, včetně hudby.

  • Výzkumné centrum Musica Rudolphina je volným sdružením profesionálních muzikologů a studentů, kteří se svým badatelským zájmem zaměřují ke studiu hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Jednotliví muzikologové působí na svých mateřských institucích v různých zemích Evropy a světa. Vzájemná spolupráce spočívá především ve výměně informací, ve způsobu jejich zveřejňování a v koordinaci badatelských témat. Účast v projektu je zcela dobrovolná a počet účastníků není omezen.
  • Práce výzkumného centra Musica Rudolphina přesahuje hranice jedné země, obdobně jak široký byl i dosah kulturních a uměleckých aktivit císaře Rudolfa II. a členů jeho dvora. Centrum projektu se nachází v Praze, městě, kde císař Rudolf II. nejdéle žil a působil.
  • Výzkumné centrum Musica Rudolphina má ctižádost postupně shrnout a zpřístupnit na svých webových stránkách všechny důležité tištěné i rukopisné prameny (Odkazy) a literaturu, včetně vydaných notových edic (Bibliografie) k tématu rudolfínské hudební kultury. Zároveň se snaží podchytit všechny nahrávky rudolfínské hudby (Diskografie). Vedle toho průběžně přináší aktuální informace, které souvisejí s činností a aktivitami spolupracovníků projektu a s hlavním tématem jejich společného zájmu. Snahou účastníků projektu je i iniciovat vznik nových prací, které souvisejí s tématem rudolfínské hudební kultury, především cestou vlastní badatelské, ediční (Ediční činnost) a interpretační práce, ale i prostřednictvím studentských prací v rámci seminářů na školách a pracovištích, kde jednotliví spolupracovníci působí.
  • Výzkumné centrum  Musica Rudolphina chce postupně nabídnout komplexní zpracování hudební kultury rudolfínského dvora, včetně jeho přesahů do měšťanského prostředí zemí, které patřily pod vládu císaře Rudolfa II. Další informace lze nalézt zde.

Centrum rozvíjí mezinárodní tým specialistů pod vedením prof. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. Jeho členy jsou:

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě / Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Jan Bilwachs (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Scott Lee Edwards, Ph.D. (Universität Wien)
Ferran Escrivà-Llorca, Ph.D. (Universitat Politécnica de Valencia)
Mgr. Šárka Forgáčová (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)
Klemen Grabnar, Ph.D.
(Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)
Prof. Dr. Markus Grassl (Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
Laura Mathilde Louise Hafner, M.A. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Erika Supria Honisch, Ph.D. (State University of New York-Stony Brook)
doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Prof. PhDr. Marta Hulková, Ph.D. (Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
PhDr. Jan Kouba (Praha)
PhDr. Jiří K. Kroupa (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)
Christian Leitmeir, Ph.D. (School of Music, Bangor University)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně)
Alanna Ropchock Tierno, Ph.D. (Shenandoah University)
Mgr. Hana Studeničová, Ph.D. (Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave)
Mgr. MgA. Miloslav Študent (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě / Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně)
Bc. RNDr. Hana Tillmanová (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. Stanislav Tuksar, Ph.D. (Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu)
Mgr. Michaela Žáčková Rossi, Ph. D. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě