HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Maňas

Jméno a příjmení: Vladimír Maňas
Akademické hodnosti: Mgr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1979 Ostrava
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF MU

Životopis: Vystudoval hudební vědu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 získal doktorát (Hudební aktivity náboženských korporací na Moravě v raném novověku). V letech 2005 až 2006 pracoval také v oddělení rukopisů a starých tisků Moravské zemské knihovny. Pracuje v Ústavu hudební vědy FF MU jako odborný asistent. Věnuje se kulturním dějinám raněnovověké Moravy. Podílel se na výzkumných projektech věnovaných barokním bratrstvům na Moravě (GA404/08/0998) a italské opeře na Moravě (GA408/09/0334).

Relevantní bibliografie:
1. Hudební inventáře farního kostela v Jablonném v Podještědí (1664 a 1715). In Opus musicum 49, 2017, č. 6, s. 29-39.
2. Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti. In Opus musicum 48, 2016, č. 1, s. 6-21.
3. K problematice hudebních inventářů: několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury. Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 81-94.
4. The Choir Lofts in the Church of St. James in Brno (Between the Late 15th and the 19th Centuries). Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 1, s. 103-111.  
5. In conspectu angelorum psallam tibi k hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014 (společně s Pavlem Žůrkem a Lumírem Škvařilem).
6. Musik am Hofe Karls I. von Liechtenstein zu Beginn des 17. Jahrhunderts im mitteleuropäischen Kontext. Eine Vermutung der Zusammenhänge. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 149-160.
7. Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608. In Opus musicum, roč. 46, 2014, č. 6, s. 6-29.
8. Lucie Brázdová: Hudba a kardinál Dietrichstein 1599-1636. Univerzita Palackého, Olomouc 2012. In Opus musicum, roč. 45, 2013, s. 108-113 (recenze).
9. Tušení souvislostí. Hudba na dvoře Karla I. z Lichtenštejna na počátku 17. století ve středoevropském kontextu. In: Časopis matice moravské, roč. 132, 2013, 5 suppl., s. 127-137.
10. Music in Moravia circa 1600. In Gerold W. Gruber, ed. Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16.-18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Bratislava: Accentus Musicalis, 2013, s. 98-110.
11. Inventář hudebnin farního kostela v Novém Jičíně z roku 1630. In Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 73-77.
12. Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. In Early Music, vol. 40, 2012, č. 4, s. 553-575 (společně s Martinem HORYNOU).
13. Neue Beiträge zu den Literatengesellschaften in Mähren. In Jan Baťa, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa, eds. Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. Praha: KLP, 2011, s. 178-186.
14. Mariánské družiny a hudba na příkladu České provincie Tovaryšstva Ježíšova [Marian congregations and music culture on the example of the Czech Province of Society of Jesus]. In Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010, s. 1071-1080.
15. Vulgus Bohemorum Musicae adictissimum. Music in the Recatholisation Strategies of the Czech Jesuits in the 17th Century. In Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2008, s. 209-215.

Odkazy: https://is.muni.cz/osoba/13678

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě