HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

bilwachs

Jméno a příjmení: Jan Bilwachs
Akademické hodnosti: Mgr.
Rok a místo narození: 1991 Praha
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2014 - Bc.: Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus Carla Luythona a jejich konkordance; 2017 - Mgr.: Motet compositions by Carl Luython in the music print Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603)). V současnosti pokračuje v doktorském studiu (Hudba německých skladatelů v českých zemích druhé poloviny 16. století).

Relevantní bibliografie:

1. August Wilhelm Ambros und die Palestrina-Rezeption in Prag, in: Michele Calella – Birgit Lodges (ed.), Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft (bude publikováno v průběhu 2020).
2. Die Konkordanzen der Carl Luythons Motetten Bellum insigne und Festa dies hodie, in: Musicologica Brunensia 51, 2016, s. 37-45.
3. Music and Musical Culture in the Czech lands During the Reign of Emperor Rudolf II. Rudolfine Prague Composers, in: Czech Music Quarterly, 1/2016, s. 23-35 (společně s Petrem Daňkem a Šárkou Hálečkovou).
4. Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus Carla Luythona a jejich konkordance, bakalářská práce, FF UK, Praha 2014.
5. Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603), diplomová práce, FF UK, Praha 2017.

Odkazy:

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě