HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Jméno a příjmení: Erika Honisch
Akademické hodnosti: Ph.D., MA, BA
Rok a místo narození: 1981 Duncan, BC, Kanada
Mateřská instituce: State University of New York-Stony Brook

Životopis: Erika Honisch je odbornou asistentkou v oboru hudební věda na University of Missouri-Kansas City Conservatory of Music and Dance, kam přišla po roční přednáškové a badatelské činnosti na Hudební fakultě University of Toronto. V roce 2011 získala doktorát z hudební historie a teorie hudby na University of Chicago (Sacred Music in Prague, 1580–1612), kde studovala pod vedením Dr. Roberta Kendricka. Na stejné univerzitě získala v tomtéž oboru již magisterskou hodnost. Bakalářský titul z oblasti hudby a hudební literatury pak získala na University of British Columbia. Získala stipendium Howard Mayer Brown Fellowship Americké společnosti pro hudební vědu a Andrew Mellon Dissertation Fellowship University of Chicago. V současné době pracuje na knize s předběžným názvem Moving Music in the Heart of Europe, 1555–1648. Díky pevnému přesvědčení v mezinárodní vědeckou spolupráci spoluorganizovala mezinárodní panely o hudbě v renesančních Čechách. Nyní pracuje s odborníky z Velké Británie a Španělska na projektu sledování pohybu hudby mezi dvěma póly habsburské Evropy (Španělsko a Svatá říše římská) v 16. a 17. století. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí v USA, Kanadě, Nizozemí, Španělsku a Chorvatsku.

Relevantní bibliografie:
1. Light of Spain, Light of the World: Invoking Saint James in Rudolfine Prague. In: Recent Research in Early Iberian Music in an International Context, ed. Tess Knighton a Emilio Ros-Fabregas (v tisku).
2. Pro laudatissima Domo Austriaca: Music and Eucharistic Devotion at the Prague 2011 Court of Rudolf II. In: Tassilo Erhardt, ed. Sakralmusik im Habsburger Kaiserreich 1619–1740. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011.

Odkazy: http://conservatory.umkc.edu/faculty-profile.cfm?id=122

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě