HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Danek

Jméno a příjmení: Petr Daněk
Akademické hodnosti: prof., PhDr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1957 Praha
Mateřská instituce: Vysoká škola múzických umění v Bratislavě

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2005 získal doktorát (Tisky vokální polyfonie, hudební teorie a tabulatur v Čechách, 1500-1630). Habilitaci obhájil na Hudební Akademii muzických umění v Praze v roce 2011 (Kapitoly z hudby vrcholné renesance).  Profesorem jmenován roku 2018. Pracoval do roku 2015 v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako docent, nyní působí na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Věnuje se historické sociologii, hudební kultuře renesančních Čech, zejména hudbě na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, hudebnímu tisku vícehlasé hudby české provenience a v poslední době i vývoji hudební teorie. Působí v Nadaci pro dějiny kultury ve střední Evropě, kde pracoval na individuálním projektu (GA ČR, č.408/09/1857: Korpus historických hudebních tisků na území ČR, I: 1500-1630), v současné době na projektu Ministerstva kultury ČR věnovanému přípravě syntetické publikace o hudební kultuře rudolfínské Prahy. Je též spoluřešitelem projektu Podoby humanismu v českých zemích (1469-1622) (GAČR, č. GA16-09064S) realizovaného ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. Na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě přednáší dějiny hudby, hudební dramaturgii, hudební sociologii a management.

Relevantní bibliografie:

1. Málo známý pramen vokální polyfonie rudolfínské éry. In: Hudební věda 20, 1983, s. 257-265.
2. Nototiskařská činnost Jiřího Nigrina. In: Hudební věda 24, 1987, s. 121-136.
3. Die rudolfinische Musikkapelle und die boehmische Musikkultur. In: Prag um 1600, Freren 1988, s. 39-44.
4. Tisky vokální polyfonie pražské provenience do roku 1620. In: Documenta pragensia 10, 1990, s. 219-238.
5. Valerius Otto Lipsiensis - Fürstlich Lichtenbergischer Organist in Prag, Editio Simiae Ludentes, Praha 1993, s. 4-12.
6. Musica noster amor – hudba rudolfínské Prahy. In: Rudolf II. a Praha, Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha 1997, s. 318-341.
7. Svatba, hudba a hudebníci v období vrcholné renesance. Na příkladu svatby Jana Krakovského z Kolovrat v Innsbrucku roku 1580. In: Opera historica 7, 2000, s. 207-264.
8. Orgelmusik in Böhmen zu Zeiten der Hochrenaissance. Bilanzen und Fragezeichen. In: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Sinzig 2002, s. 137-146.
9. Co všechno (ne)víme o hudbě české renesance. In: Opus musicum 2003/2, s. 29–33.
10. Dum pulsantur organa. Znovunalezený tisk Francisca Saleho z dílny Jiřího Nigrina (1598). In: Per saecula ad tempera nostra. Sborník prací k 60. narozeninám Prof. J. Pánka, Praha 2007, s. 434-440.
11. Flores musicales aneb několik poznámek k rožmberským „Libri musici“. In: Litera nigro scripta manet. Sborník k 65. narozeninám J. Černého, Praha 2009, s.153-162.
12. Auswahlbibliographie zur Musikkultur am Hof Rudolfs II. In: Studia Rudolphina 9, 2009, s. 142-155.
13. Harmoniae miscellae ab exquisitissimis aetatis nostrae musicis, or an unknown printed copy of motets by Orlando di Lasso, of 1580. In: The Musicologist and Source Documentary Evidence, Krakow 2009, s. 175-186.
14. Partes rozličných autorův starých anebo výsledky práce semináře renesanční a raně barokní hudby na UK FF v Praze (1991-2010). In: Musicologia brunensia 45, 2010, 1-2, s. 77-94.
15. Rudolfinian Prague as a Musical Centre in its time. In: Tonkunst 6, 2012, s. 312-319.
16. Numero Arithmetico notata Series officiorum pro Choro Musico Ustensi (1588) aneb pramen polyfonie plný překvapení. In: Musicologica Istropolitana X-XI, 2011-2012, s. 45-67 (společně s Janem Baťou).
17. Začněte panny zpívati … a hráti, aneb líbezně rozšafná marginálie k ritornelům Michnovy Loutny české. In: Musicalia 2014/1-2, s. 137-144 (společně s Terezou Daňkovou).
18. Teutsche Lieder zuvor unterschiedliech, jetzund aber mit des Herrn Authoris bewilligung inn ein Opus zusamen getruckt aneb praktický průvodce konvolutem tisků AZ 38 / AK XII 17 / Teutsche Lieder zuvor unterschiedliech, jetzund aber mit des Herrn Authoris bewilligung inn ein Opus zusamen getruckt or A Practical Guide to the Composite Book of Printed Works AZ 38 / AK XII 17. In: Musicalia 2015/1-2, s. 59-86 (společně s Terezou Daňkovou).
19. Addenda et corrigenda I. ke knize Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630, KLP, Praha 2015. In: Cantantibus organis: hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech: ad honorem Jiří Sehnal. Brno 2016, s. 47-58.

Odkazy: www.htf.vsmu.sk/people.php?id=danek

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě