HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY
hafner

Jméno a příjmení: Laura Mathilde Louise Hafner
Akademické hodnosti: B.A., M.A.
Rok a místo narození: 1992 Wiesbaden (Spolková republika Německo)
Mateřská instituce: Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz; Evangelisches Dekanat Wiesbaden

Životopis: Vystudovala hudební vědu v Ústavu dějin umění a hudební vědy Univerzity Johanna Guttenberga v Mohuči (B.A. Hudební věda a divadelní věda, M.A. Hudební věda), kde nyní pracuje jako badatelka v rámci svého disertačního projektu zaměřeného na hudební prameny rudolfínského dvora, hudební nadaci Jacoba Chimarrhaea, skladatela Stefana Felise coby hosta v rudolfínké Praze a Hardenrathovu nadaci v Kolíně nad Rýnem. Dále působí jako asistentka v projektu souborného vydání Christopha Willibalda Glucka (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz) a asistentka pro liturgickou hudbu (dramaturgie a organizace koncertů) v probošství Rhein-Main in Wiesbaden. Během studia byla také studentskou spolupracovnicí RISM Central Editorial Office (Frankfurt nad Mohanem) a tutorkou na své domovské katedře. Mezi hlavní oblasti jejího badatelského zájmu patří hudební prameny, ediční problematika a vztahy mezi hudebním výzkumem a provozovací praxí.

Přednesené referáty:

Mass Compositions by Stefano Felis in a Prague Choir Book (Medieval and Renaissance Music Conference, Praha, červenec 2017)
Prager Chorbücher im Bestand Hardenrath des Diözesanarchivs Köln (Musik vor 1600, Mainz, leden 2018)
Prague Choir Books in Cologne: Stefano Felis as a guest in Rudolphine Prague (SoundMemories, Heidelberg, duben 2018)
Messen um 1600 zwischen Prag und Köln. Die musikalische Stiftung des Jacobus Chimarrhaeus im Kontext der Kölner Hardenrath-Kapelle (Forschungskolloquium, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, červen 2019)
Jacobus Chimarrhaeus’ musical foundation within the Cologne Hardenrath chapel (54. International Musicological Colloquium, Brno, listopad 2019)

Odkazy: https://www.musikwissenschaft.uni-mainz.de/personen/laura-hafner-m-a/

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě