HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

horyna

Jméno a příjmení: Martin Horyna
Akademické hodnosti: doc., PhDr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1956 Český Krumlov
Mateřská instituce: Katedra hudební výchovy PF JU

Životopis: Vystudoval hudební vědu na FF UK (1975-80), 20 let pracoval jako knihovník ve Sátní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na katedře hudební výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Publikoval řadu článků a edic hudby a hudební teorie, svůj hlavní zájem věnuje hudební teorii a polyfonní hudbě z českých pramenů od 14. do 17. století.

Relevantní bibliografie:
1. Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. In Early Music, vol. 40, 2012, no. 4, s. 553-575 (s Vladimírem MAŇASEM).
2. Rožmberkové a hudba. In Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2011, s. 302–305.
3. Der Tractatus de musica im Cod. N 51 der Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag. In Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. Praha: KLP, 2011, s. 157–164. 
4. Česká reformace a hudba. Studie o bohoslužebném zpěvu českých nekatolických církví v období 1420–1620. In Hudební věda 48, 2011, č. 1, s. 5–40.
5. Officium in Nativitate Domini. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009, 118 s.
6. Music in the Past of Český Krumlov and Some Characteristic Traits of the Cultivation of Music in Bohemia from 1500 to 1800. In Hudební věda 46, 2009, č. 3, s. 229–240.
7. Česká polyfonie 1470–1620, hudba v životě konfesijně rozdělené společnosti Českého království a tvorba českých skladatelů renesanční epochy. In Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý, Praha: KLP, 2009, s. 110–125.
8. Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. In Hudební věda 43, 2006, č. 2, s. 117–134.
9. Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera. In Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2007, s. 389–399.
10. Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus – Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě. Praha: KLP, 2005, 93 s.
11. Prachatický kancionál (1610). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, 341 s.
12. Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě. Praha: KLP, 2003, 166 s.
13. Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. In Hudební věda 40, 2003, č. 4, s. 291–328.
14. Heinrich Isaac (ca 1450–1517): Missa Presulem ephebeatum. Praha: Národní knihovna České republiky, 2002, 63 s.
15. Jan Trojan Turnovský (asi 1550–1606): Opera musica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002, 152 s.
16. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 2000, 125 s.
17. Vilém z Rožmberka a hudba. In Opera historica 3, České Budějovice 1993, s. 257–264.
18. Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579). Praha: Supraphon, 1989, 257 s. (s Milenou SRŠŇOVOU).
19. Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653). České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1984, 110 s. (s Juliem HŮLKEM).
20. Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století. In Miscellanea musicologica 31, 1984, 31, s. 265–306.

Odkazy: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/hv/horyna.phtml ; http://www.dyskanti.com 

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě