HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY


Týmové projekty

 • THE "LUYTHON YEAR" CONFERENCE. Třídenní mezinárodní sympozium k 400. výročí úmrtí skladatele a varhaníka císaře Rudolfa II. – Carla Luythona (1557/58–1620).  Více informací zde.
 
 • MUSIC IN RUDOLFINE PRAGUE. Projekt interdisciplinární kolektivní monografie osmnácti autorů - členů týmu Musica Rudolphina a externích spolupracovníků (Carmelo Comberiati, Marie-Elizabeth Ducreux, Iain Fenlon, Daniele Filippi, David R. Holeton, Moritz Kelber, Franz Körndle, Pavel Kůrka, Mathias Lundberg, Brian Mann, Karl Vocelka) - vzniká pod vedením Christiana Leitmeira a Eriky Honisch. Na problematiku hudby v rudolfínské Praze pohlíží z mnoha úhlů, které jsou sceleny do následujících tematických okruhů: I. Dvůr - Kostel - Město, II. Hudební repertoár a žánry, III. Hudební prameny a artefakty, IV. Kontexty hudby, V. Kontakty a kulturní výměna. Knihu vydá v roce 2017 prestižní nakladatelství Brill v ediční řadě Brill’s Companions to the Musical Culture of Medieval and Early Modern Europe.

 • HUDBA V RUDOLFÍNSKÝCH ČECHÁCH. V roce 2014 vznikl projekt s časopisem o klasické hudbě, jazzu a world music Harmonie, který patří mezi nejsledovanější hudební periodika v Čechách. Od května 2014 vychází v tomto časopise seriál o hudební kultuře rudolfínské Prahy a předbělohorských Čech, který připravují členové týmu Musica Rudolphina. Jedná se o texty doplněné bohatou ikonografií, které jsou psány popularizačním stylem, nicméně vycházejí z badatelských aktivit a zájmů členů teamu. Určené jsou nejširší veřejnosti odborné i laické. Doposud vyšly tyto příspěvky: Petr DANĚK – Jan BAŤA: Symphonia Rudolpho Secundo, Romanorum Imperatori semper Augusto decantata aneb výzkum rudolfínské hudby v mezinárodním kontextu, květen 2014, s. 3-4; Michaela ŽÁČKOVÁ-ROSSI: Na dvoře Rudolfa II., srpen 2014, s. 4-5; Jan BAŤA: Hudba v rudolfínské Praze, září 2014, s. 3-4; Petr DANĚK: Hudební tisk v rudolfínské době, listopad 2014, s. 3-4; Hana TILLMANOVÁ: Tanec v době rudolfínské, leden 2015, s. 3-4; Šárka HÁLEČKOVÁ – Jan BILWACHS: Carl Luython jako rudolfínský skladatel motet a madrigalů, březen 2015, s. 4-5; Petra JAKOUBKOVÁ: Jiří Nigrin z Nigropontu – mistr rudolfinského nototisku, duben 2015, v tisku. Připraveny jsou další články členů rudolfínského týmu.
 • AD FONTES MUSICES / K PRAMENŮM HUDBY. Projekt, v jehož rámci jsou v roce 2017 v časopise o klasické hudbě, jazzu a world music Harmonie publikovány krátké studie o různých typech pramenů, které jsou zajímavé pro poznání naší hudební minulosti. Studie se budou zabývat nejen obdobím rudolfínským, ale celé hudební kultuře v dějinách Českých zemí. Celý projekt koordinuje centrum Musica Rudolphina. Studie jsou prúběžně uváděny i v rámci aktualit na těchto webových stránkách.

Individuální projekty

 • BAŤA, Jan
  • Hudební kultura Prahy 1526-1620: situace, prameny, instituce (GA ČR, reg. č. 408/09/1922)

 • DANĚK, Petr
  • Korpus historických hudebních tisků na území ČR, I: 1500-1630 (GA ČR, reg. č. 408/09/1857)

 • ŽÁČKOVÁ ROSSI, Michaela
  • Hudba na dvoře Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576-1612) (GA ČR, reg. č. 408/06/0449)
  • Hudba na dvoře Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576-1612) - 1. část (GA UK, reg. č. 1288213)
  • Hudební rod Zykotů (Zigottů) z Perknýřova Ostrova. Příspěvek ke studiu měšťanského života Prahy v době rudolfínské (Vnitřní grant FF UK,, reg. č. VG 141)

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě