HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Jméno a příjmení: Stanislav Tuksar
Akademické hodnosti: M.A., Ph.D., Prof.
Rok a místo narození: 1945 Gornji Kraljevec (Chorvatsko)
Mateřská instituce: Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

Životopis: Profesor hudební vědy, hudební estetiky a dějin chorvatské i evropské hudby na Katedře hudební vědy Hudební akademie Univerzity v Záhřebu. Zúčastnil se 105 vědeckých sympózií v Chorvatsku i v zahraničí. Přednášel na 23 univerzitách ve světě (Evropa, USA a Kanada, Austrálie, Jižní Afrika). Jako autor, editor a překladatel vydal 23 knih a 180 studií v Chorvatsku i ve světě. Je šéfredaktorem International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. V letech 2001-2006 zastával post předsedy Chorvatské společnosti pro hudební vědu. Od roku 2012 je členem Chorvatské akademie věd a umění.

Relevantní bibliografie:
1. Franciscans and the Musical Heritage of the Ancient Republic of Ragusa (Dubrovnik). In Plaude turba paupercula – Franziskaner Geist in Musik, Literatur und Kunst, Konferenzbericht, ed. by Ladislav Kačic, Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV, Bratislava 2005, s. 257-269.
2. Music, Academies and Learned Societies in the Croatian Lands from the 16th to the 18th Centuries. In Zbornik 300 let Academia Philharmonicorum Labacensium 1701-2001,  SAZU, Ljubljana 2004, s. 179-193.
3. Kroatische Kunstmusik und ihr Verhältnis zum mitteleuropäischen Raum. In Muzikološki zbornik / Musicological Annual, Ljubljana 2004, XL/1-2, s. 175-186.
4. The Madrigal. Destiny of a Form in Croatian Musical Culture. In Il madrigale oltre il madrigale, Atti del IV Convegno internazionale sulla musica italiana nel secolo XVII, A.M.I.S., ed. by A. Colzani-A. Luppi-M. Padoan, Como 1994, s. 49-58.
5. Croatian 16th-Century Music Writers - A Bridge between East and West. In Essays in Honor of Claude V. Palisca, Festschrift Series No. 11, ed. by Nancy Kovaleff Baker and Barbara Russano Hanning, Pendragon Press, Stuyvesan, New York 1992, s. 129-142.

Odkazy: http://info.hazu.hr/stanislav_tuksar_biography_en

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě