HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

tillmanova

Jméno a příjmení: Hana Tillmanová
Akademické hodnosti: RNDr., Bc.
Rok a místo narození: 1963 Opava
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Od roku 1997 se aktivně věnuje renesančnímu tanci, jako tanečnice a choreografka spolupracuje s předními českými soubory historického tance. Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v červnu 2014 dosáhla bakalářského stupně a v současné době pokračuje v doktorském studiu. Tématem jejího výzkumu a disertační práce je rukopisný traktát o tanci, jehož autorem je Evangelista Papazzone, taneční mistr Rudolfa II.

Relevantní bibliografie:

1. Maestri di ballare aneb nejvýznamnější italští taneční mistři 16. století z pohledu Cesare Negriho a jeho sbírky Nuove Inventioni di Balli, seminární práce, FF UK Praha 2013.  (dostupné zde)
2. Taneční mistr z pohledu Cesara Negriho a jeho sbírky Nuove inventioni di balli (1604). In: Clavibus unitis 3 (2014), p. 29-42.
3. Tanec v době rudolfinské. In: Harmonie 2015, č. 1, s. 3-4.
4. Dance in the Rudolfine era. In: Czech Music Quarterly, 2015, č. 4, s. 37-40.
5.Prolínání a nejednoznačnost pojmů "renesance" a "baroko" v taneční sféře. In: Sborník Replicon. Soubor vybraných přednášek z ročníků 2013-2016, Praha 2017, s. 35-37.
6.Traktát o tanečním umění. In: Harmonie, 2017, č. 11, s. 36-47.
7. O dvorných způsobech kavalírů rudolfinské doby. In: Clavibus unitis 6 (2017).

Odkazy: https://tanec.tillwoman.net/O+autorce/

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě