HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Escriva-Llorca

Jméno a příjmení: Ferran Escrivà–Llorca
Akademické hodnosti: M.A., Ph.D.
Rok a místo narození: 1979 Oliva, Valencia, Španělsko
Mateřská instituce: Universitat Jaume I, Castelló (Španělsko)

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” ve Valencii. Magisterský diplom získal na Universitat Politécnica de Valencia (magisterská práce s názvem Aproximació històrica a la música a Gandia al segle XVI: Institucions i fonts relacionades [Historický přístup k hudbě v Gandii v 16. století: instituce a prameny] podpořená grantem CEIC “Alfons el Vell”), kde také obhájil disertační práci s názvem Eruditio, Pietas et Honor: Joan de Borja i la música del seu temps (1533-1606) [Eruditio, Pietas et Honor: Don Joan de Borja a hudba jeho doby (1533-1606)]. Je členem a vedoucím badatelem Capella Ducal (badatelská a hudební skupna zaměřená na pozdně středověkou a renesanční hudbu zvláště z okruhu rodu Borja). Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou rod Borja, hudební inventáře a sbírky 16. a 17. století, hudební vztahy mezi Svatou říší římskou a Španělskem a hudební mecenát.

Relevantní bibliografie:

1. Los libros de música de un caballero de la Orden de Santiago: nuevos datos acerca de la Colección Uclés. In Revista Música, 2013, s. 17-24.
2. Power, erudition and musical patronage in the sixteenth century: Borja’s dynasty and the dukedom of Gandia. In Tess Knighton & Emilio Ros Fábregas (eds.): Recent Research in Early Iberian Music in an International Context. Papers from the Medieval and Renaissance Music Conference, Barcelona, 5-8 July 2011, Kassel: Reichenberger, (v tisku).
3. Eruditio, Pietas et Honor: Joan de Borja i la música del seu temps (1533-1606). Disertační práce Universitat Politécnica de Valencia, Valencia-Gandia 2015.

Odkazy: http://upv.academia.edu/FerranEscrivàLlorca

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě