HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY


Knihy a kritické edice

  • DANĚK, Petr: Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách, Praha: Koniasch Latin Press, 2015. Objednávejte zde.
  • Kutnohorský kodex: (Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby, sign. AZ 33). Ed. Jan Baťa, Praha: Koniasch Latin Press, 2008. Objednávejte zde.
  • Luython Online.
  • ZANOTTI, Camillo: Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venezia, Angelo Gardano, 1587. Ed. Josef Šebesta, Praha: Koniasch Latin Press (v tisku).
  • ŽÁČKOVÁ ROSSI, Michaela: The Musicians at the Court of Rudolf II. The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) Reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers, Praha: Koniasch Latin Press, 2017. Objednávejte zde.

Protoedice

Níže uvedené edice tvoří součást diplomových a seminárních prací vzniklých pod vedením Petra Daňka v Semináři hudby vrcholné renesance a raného baroka při Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Jedná se o pracovní materiál, který byl v roce 2015 podroben kritické revizi a převeden do plně elektronického formátu. Projekt zveřejňování těchto edic finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR (číslo rozhodnutí MK-S 13139/2013 OULK).

  • SBÍRKY

  • JEDNOTLIVÉ SKLADBY
Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě