HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

kroupa

Jméno a příjmení: Jiří K. Kroupa
Akademické hodnosti: PhDr.
Rok a místo narození: 1964 Opočno
Mateřská instituce: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Životopis: Absolvent oboru čeština – dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1987: PhDr.; diplomová práce: Obraz Mexika, Marian a Filipín v relacích misionářů české provincie S. J., 1678-1700), vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze (1988-2002) a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (2002-2008), od roku 2002 vědecký pracovník a předseda správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, od roku 2011 doktorské studium v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce Jezuité a hudební kultura v Praze 1556-1623). Dlouholetý vědecký redaktor nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press, řešitel a spoluřešitel řady grantových projektů, vedoucí redaktor ediční řady Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae a onlinového periodika Clavibus unitis. Badatelské zaměření: starší hudební kultura v českých zemích, bohemikální (české a latinské) písemnictví, edice nenotových hudebních pramenů, digitalizace obrazových a textových dat, počítačové zpracování a zpřístupnění kulturněhistorických dat v databázových systémech.

Relevantní bibliografie:

1. DANĚK, Petr – KROUPA, Jiří K. (eds.), Jan Blahoslav: Musica (1569), Praha 2016, 200 + 56 s.
2. DANĚK, Petr – KROUPA, Jiří K. (eds.), Jan Amos Komenský: Kancionál (1659), Praha 2018, 788 + 56 s.
3. DANĚK, Petr – KROUPA, Jiří K. (eds.), Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (Violino primo – Organo – Devoty, 1666), Praha 2016, 56 s.
4. PERUTKOVÁ, Jana – SPÁČILOVÁ, Jana – KROUPA, Jiří K. (eds.), Franciscus Antonius Mitscha (František Antonín Míča): Operosa terni colossi moles (1735), Praha 2016, 22 + 106 s.
5. BAŤA, Jan – KROUPA, Jiří K. – MRÁČKOVÁ, Lenka (eds.), Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý, Praha 2009, 216 s.
6. BAŤA, Jan – HLÁVKOVÁ, Lenka – KROUPA, Jiří K. (eds.), Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23-26, 2006), Praha 2011, 336 s.
7. KROUPA, Jiří K. (ed.), 45th Medieval and Renaissance Music Conference, Prague 4-8 July 2017, Prague 2017, 160 s.
8. VOJTĚŠKOVÁ, Jana – KROUPA, Jiří K. (eds.), Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868-1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868-1888), Praha 2018, LX + 162 s. + 16 s. obr. přílohy.
9. VOJTĚŠKOVÁ, Jana – KROUPA, Jiří K. (eds.), Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862-1888 / The Procházka Photo Album (1862-1888), Praha 2015, LXII + 184 s.
10. MOJŽÍŠOVÁ, Olga – POSPÍŠIL, Milan – KROUPA, Jiří K. (eds.), Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence, I (1840-1862), Prague: KLP & National Museum, 2016, 848 s. + 32 s. obr. přílohy.

Odkazy: 

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě