HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY


Jméno a příjmení: Michaela Žáčková Rossi
Akademické hodnosti: Mgr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1968 Praha
Mateřská instituce: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě; Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Životopis: Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také obhájila roku 2016 disertační práci s výzkumnými tématy zaměřenými na hudební kulturu rudolfinského dvora. V Nadaci pro dějiny kultury ve střední Evropě pracuje na individuálním projektu (GAČR 408/06/0449 a P409/10/1028: Hudebníci dvora Rudolfa II. ve světle císařských účtů 1576-1612). Publikuje i další studie k tématům hudební kultury rudolfinské Prahy i Čech a jejich pramenů. Kromě Musica Rudolphina spolupracuje příležitostně s mezinárodním badatelským kolektivem TRADIMUS (Tracking the Dissemination of Italian Music) a v minulosti se podílela s italskými muzikologickými týmy na projektech GATM Verdelot a ITMI – Indici Trattatistica Musicale Italiana. Momentálně je výkonnou redaktorkou publikací Českého historického ústavu v Římě (AV ČR).

Relevantní bibliografie:
1. Gregorio Turini, život a dílo rudolfínského hudebníka s několika rožmberskými střípky v závěru. In: Folia Historica Bohemica 19, (1998 [vyd. 1999],) s. 59-81.
2. Gregorio Turini e il suo Primo libro de canzonette a quattro voci (1597). In: Borsezza, M. P., Pugliese, A. (eds.): Villanella, Napolitana, Canzonetta. Vibo Valentia 1999, s. 163-181.
3. I musici dell’area padana alla corte di Rodolfo II (1576-1612). In: COLZANI, A., A. LUPI a PADOAN M. (eds.), Barocco Padano 4 [= Atti del XII Convegno Internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia 14-16 luglio 2003], Como 2006, s. 205-222.
4. Da Udine a Praga. La crescente fortuna dei musicisti friulani alla corte imperiale di Rodolfo II. In COLUSSI, F., ed. Alessandro Orologio (1551-1633). Musico friulano e il suo tempo [= Atti del convegno internazionale di studi: Pordenone, Udine, S. Giorgio della Richinvelda 15-17 ottobre 2004]. Udine: USTI Friuli Venezia Giulia / Pizzicato, 2008, s. 265-276.
5. The Musicians at the Court of Rudolf II (1576-1612). Die Tonkunst. Lűbeck, 2012, č. 3, s. 330-339.
6. “…questo Bassista è buona persona…”. A Short Overview of Sources for the Rudolfine Imperial Court Environment’s Studies. In: Musicologica Brunensia 51, n. 1, Brno 2016, s. 155-167.
7. “Von Haußaus”: Esempi di mobilità dei musicisti ai tempi di Rodolfo II. In: Kokole, M. (ed.): Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615), De musica disserenda 13, n. 1-2, Ljubljana 2017, s. 223-234.
8. The Musicians at the Court of Rudolf II. The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) Reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers, Praha: Koniasch Latin Press, 2017. xlvi, 209 s.

 

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě