HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

hulkova

Jméno a příjmení: Marta Hulková
Akademické hodnosti: PhDr., CSc., Prof.
Rok a místo narození: 1953 Komárno
Mateřská instituce: Katedra hudobnej vedy FF UK v Bratislave

Životopis: Vytudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1973–1978) a následně absolvovala aspirantské studium (1978–1981) pod vedením prof. Jozefa Kresánka, DrSc. Od roku 1981 pedagogicky působí na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vyučuje hudebněhistorické předměty (hudební paleografie, hudební historiografie, dějiny slovenské hudby, edice staré hudby). Specializovala sa na výzkum starších dějin hudební kultury, konkrétně 16. a 17. století na území Slovenska i v širším středoevropském prostoru.

Relevantní bibliografie:

1. Levočská zbierka hudobnín. Disertační práce, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1985, 685 s.
2. Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku. In: Slovenská hudba 24, 1998, č. 3, s. 264–308.
3. Zhody a odlišnosti Levočskej a Bardejovskej zbierky hudobnín. In: Slovenská hudba 25, 1999, č. 2/3, s. 150–200.
4. Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama. In: Banská Bystrica - osobnosti v dejinách mesta. Historicko-etnologické štúdie II, Banská Bystrica: Univerzita Máteja Bela, 2001, s. 91-102.
5. Hudobné rukopisy z prelomu 16. a 17. storočia v rámci Levočskej zbierky hudobnín. In: Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Bratislava: Stimul, 2009, s. 11–28.
6. Ein Musikkonvolut aus der Lyzeumsbibliothek in Kežmarok (Käsmark). In: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, Praha : Koniasch Latin Press, 2011, s. 243–250.
7. Musikalische Handschriften aus der Wendezeit des 16. und 17. Jahrhunderts in der Musikaliensammlung von Levoča (Leuschau/Lőcse). In: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, Warszawa : Instytut sztuki PAN, 2012, s. 253–267.
8.The Reception of the Oeuvre of Composers Active at the Court of Rudolf II in Prague in the Contemporaneous Musical Repertoire of Historical Upper Hungary. In: Hudební věda 52, 2015, č. 2, s. 133-157.

Odkazy: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=marta_hulkova

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě