HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

forgacova

Jméno a příjmení: Šárka Forgáčová Hálečková
Akademické hodnosti: Mgr.
Rok a místo narození: 1988 Praha
Mateřská instituce: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Životopis: Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala v roce 2014 titul Mgr. a úspěšně obhájila diplomovou práci Carl Luython – 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza), kterou zpracovala pod vedením Petra Daňka. V současné době pracuje v Národní knihovně České republiky v Odboru digitálních fondů na pozici správkyně LTP úložiště. Zajímá se o hudbu renesančních Čech, zvláště o hudbu rudolfínské Prahy.

Relevantní bibliografie:

1. Carl Luython - 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza), diplomová práce FF UK, Praha 2014.

Odkazy:

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě