HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Bilwachs
Jméno a příjmení: Jan Bilwachs
Akademické hodnosti: Bc.
Rok a místo narození: 1991 Praha
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Studuje hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014 obhájil bakalářskou práci na téma Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus Carla Luythona a jejich konkordance. V magisterském studiu se nadále věnuje hudbě druhé poloviny 16. století v českých zemích, zejména motetové tvorbě rudolfínského skladatele Carla Luythona.

Relevantní bibliografie:

Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus Carla Luythona a jejich konkordance, bakalářská práce, FF UK, Praha 2014.Haleckova
Jméno a příjmení: Šárka Hálečková
Akademické hodnosti: Mgr.
Rok a místo narození: 1988 Praha
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala v roce 2014 titul Mgr. a úspěšně obhájila diplomovou práci Carl Luython – 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza), kterou zpracovala pod vedením Petra Daňka. V současné době pracuje v Národní knihovně České republiky v Odboru digitálních fondů na pozici správkyně LTP úložiště. Zajímá se o hudbu renesančních Čech, zvláště o hudbu rudolfínské Prahy.

Relevantní bibliografie:
Carl Luython – 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza), diplomová práce, FF UK, Praha 2014.Jakoubkova
Jméno a příjmení: Petra Jakoubková
Akademické hodnosti: Mgr.
Rok a místo narození: 1987 Praha
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se nototiskařské produkci českých dílen na konci 16. a na počátku 17. století. Pracuje jako redaktorka v nakladatelství Bärenreiter.

Relevantní bibliografie:

Typografie hudebních tisků Jiřího Nigrina, diplomová práce, FF UK, Praha 2014.


Tillmanova
Jméno a příjmení: Hana Tillmanová
Akademické hodnosti: RNDr., Bc.
Rok a místo narození: 1963 Opava
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Od roku 1997 se aktivně věnuje renesančnímu tanci, jako tanečnice a choreografka spolupracuje s předními českými soubory historického tance. Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v červnu 2014 dosáhla bakalářského stupně a v současné době pokračuje v doktorském studiu. Tématem jejího výzkumu a disertační práce je rukopisný traktát o tanci, jehož autorem je Evangelista Papazzone, taneční mistr Rudolfa II.

Relevantní bibliografie:

1. Maestri di ballare aneb nejvýznamnější italští taneční mistři 16. století z pohledu Cesare Negriho a jeho sbírky Nuove Inventioni di Balli, seminární práce, FF UK Praha 2013.  (dostupné zde)
2. Taneční mistr z pohledu Cesara Negriho a jeho sbírky Nuove inventioni di balli (1604). In: Clavibus unitis 3 (2014), p. 29-42.
3. Tanec v době rudolfinské. In: Harmonie 2015, č. 1, s. 3-4.
4. Dance in the Rudolfine era. In: Czech Music Quarterly, 2015, č. 4, s. 37-40.
5.Prolínání a nejednoznačnost pojmů "renesance" a "baroko" v taneční sféře. In: Sborník Replicon. Soubor vybraných přednášek z ročníků 2013-2016, Praha 2017, s. 35-37.
6.Traktát o tanečním umění. In: Harmonie, 2017, č. 11, s. 36-47.
7. O dvorných způsobech kavalírů rudolfinské doby. In: Clavibus unitis 6 (2017).


Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě