HOME NEWS

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJECTS PUBLICATIONS BIBLIOGRAPHY DISCOGRAPHY    LINKS
horyna

Name and Surname: Martin Horyna
Academic Degrees: doc., PhDr., PhD.
Year and Place of Birth: 1956 Český Krumlov (Czech Republic)
Institutional Affiliation: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Department of Music

Curriculum Vitae: Studied musicology at Charles University, Prague (1975-80). He spent 20 years as a librarian in České Budějovice municipal library and teaches music theory and history at the Faculty of Education of the University of South Bohemia, České Budějovice. He has published many articles and editions of music and music theory, and his main topics are music theory and polyphonic music from Bohemian sources from 14th to 17th centuries.

Relevant Bibliography:
1. Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. In Early Music, vol. 40, 2012, no. 4, s. 553-575 (with Vladimír MANAS).
2. Rožmberkové a hudba [The Rosenbergs and music]. In Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2011, s. 302–305.
3. Der Tractatus de musica im Cod. N 51 der Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag. In Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. Praha: KLP, 2011, s. 157–164. 
4. Česká reformace a hudba. Studie o bohoslužebném zpěvu českých nekatolických církví v období 1420–1620 [The Czech Reformation and Music. A Study of Vocal Music in Worship Services of Czech Non-Catholic Churches from 1420 to 1620]. In Hudební věda 48, 2011, č. 1, s. 5–40.
5. Officium in Nativitate Domini. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009, 118 s.
6. Music in the Past of Český Krumlov and Some Characteristic Traits of the Cultivation of Music in Bohemia from 1500 to 1800. In Hudební věda 46, 2009, č. 3, s. 229–240.
7. Česká polyfonie 1470–1620, hudba v životě konfesijně rozdělené společnosti Českého království a tvorba českých skladatelů renesanční epochy [Bohemian Polyphony from 1470 to 1620, Music in the Religiously-Divided Society of the Bohemian Kingdom, and Works by Bohemian Composers in the Renaissance Era]. In Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý, Praha: KLP, 2009, s. 110–125.
8. Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti [Polyphonic Music in Bohemia in the 15th and 16th Centuries, and its Interpreters]. In Hudební věda 43, 2006, č. 2, s. 117–134.
9. Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera [Inventory of 1608 as a witness of musical life in Zlatá Koruna monastery]. In Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2007, s. 389–399.
10. Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus – Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě. Praha: KLP, 2005, 93 s.
11. Prachatický kancionál (1610) [The Prachatice Hymnbook (1610)]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, 341 s.
12. Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě. Praha: KLP, 2003, 166 s.
13. Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. In Hudební věda 40, 2003, č. 4, s. 291–328.
14. Heinrich Isaac (ca 1450–1517): Missa Presulem ephebeatum. Praha: Národní knihovna České republiky, 2002, 63 s.
15. Jan Trojan Turnovský (asi 1550–1606): Opera musica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002, 152 s.
16. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9 [22 polyphonic hymns from the Manuscript no. 9 of the Chapel library in Český Krumlov]. České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 2000, 125 s.
17. Vilém z Rožmberka a hudba [Wilhelm von Rosenberg and music]. In Opera historica 3, České Budějovice 1993, s. 257–264.
18. Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579). Praha: Supraphon, 1989, 257 s. (s Milenou SRŠŇOVOU).
19. Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653). České Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1984, 110 s. (s Juliem HŮLKEM).
20. Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století. In Miscellanea musicologica 31, 1984, 31, s. 265–306.

Links: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/hv/horyna.phtml ; http://www.dyskanti.com 

You can send us your comments and suggestions toumusicarudolphina@bibemus.org   ©Association for Central European Cultural Studies