HOME NEWS

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJECTS PUBLICATIONS BIBLIOGRAPHY DISCOGRAPHY    LINKS

kouba

Name and Surname: Jan Kouba
Academic Degrees: Dr.
Year and Place of Birth: 1931 Vysoké nad Jizerou (Czech Republic)
Institutional Affiliation: Institute of Musicology of the Czechoslovak Academy of Sciences (until 1993)

Curriculum Vitae: Studied musicology and history at Charles University in Prague (1950–1955) and took the diploma with a study of the hymns of the Union of the Bohemian Brethren (Příspěvky ke zpěvu Jednoty bratrské). In 1969 he took the doctorate at Prague University with a dissertation on the oldest printed hymnbook from Bohemia (1501). Subsequently he worked as assistant lecturer at the Department of musicology of Charles University in Prague, later moving to the Institute of Musicology of the Czechoslovak Academy of Sciences (1965–91); in 1975 he became executive editor of Hudební věda (until 1988). His particular areas of research are Czech hymnology and the history of Czech music in the 15th and 16th centuries.

Relevant Bibliography:
1. Kancionály Václava Miřínského [Václav Miřínský's hymnbooks]. In: Miscellanea musicologica 8, 1959, pp. 1–146.
2. Václav Klejch a jeho “Historia o vydání kancionálů v národu českém” [Klejch and his History of the Publication of Hymnbooks in the Czech Nation]. In: Miscellanea musicologica 13, 1960, pp. 61–203.
3. Blahoslavův rejstřík autorů českobratrských písní a jeho pozdější zpracování [Blahoslav's list of the writers of Bohemian Brethren hymns and its later revision]. In: Miscellanea musicologica 17, 1962, pp. 1–175.
4. Zu den Liedern des Ján Sylvanus. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 11, 1966, pp. 169–170.
5. Der älteste Gesangbuchdruck von 1501 aus Böhmen. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 13, 1968, pps. 78–112.
6. Jan Hus und das geistliche Lied. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 14, 1969, pps. 190–196.
7. Průvodce po pramenech k dějinám hudby: fondy a sbírky uložené v Čechách [Guide to the sources of music history: collections in Bohemia], Praha 1969 (with Jaroslav Bužga, Eva Mikanová and Tomislav Volek).
8. Období reformace a humanismu (1434–1620) [Czech music during the Reformation and age of Humanism]. In: Mirko Očadlík - Robert Smetana, ed. Československá vlastivěda, sv. IX/3, Praha, 1971, pp. 53–86.
9. Německé vlivy v české písni 16. století [German influences on Czech 16th-Century songs]. In: Miscellanea musicologica 27–28, 1975, pp. 117–177.
10. Koledy v předbělohorských písňových pramenech [Carols in song sources from the period before the Battle of the White Mountain]. In: Miscellanea musicologica 30, 1983, pp. 9–37.
11. ABC hudebních slohů: od raného středověku k W.A. Mozartovi [ABC of musical genres: from the early Middle Ages to W.A. Mozart], Praha 1988.
12. Hudebně vědecká dokumentace [Musicological documentation]. In: Vladimír Lébl, ed. Hudební věda, sv. III, Praha 1988, pp. 891–988.
13. Nejstarší české písňové tisky do roku 1550 [The earliest Czech song prints before 1550]. In: Miscellanea musicologica 32, 1988, pp. 21–92.
14. Od husitství do Bílé hory (1420–1620) [From the Hussite movement to the White Mountain]. In: Jaromír Černý et al. Hudba v českých dějinách, Praha 1983, 21989, pp. 83–146.

You can send us your comments and suggestions toumusicarudolphina@bibemus.org   ©Association for Central European Cultural Studies